WŁADZE ODDZIAŁU

Władze Oddziału w kadencji 2021–2025

Zarząd Oddziału:
 

Prezes:
prof. dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk
   
     
Wiceprezes:
dr hab. n. farm. Arkadiusz Surażyński
   
     
Skarbnik:
dr hab. n. farm. Anna Puścion-Jakubik
   
     
Sekretarz:
dr hab. n. farm. Justyna Hermanowicz
   
 
Zastępca sekretarza:
dr hab. n. farm. Anna Gromotowicz-Popławska
   
     
Członkowie:    
dr hab. n. farm. Michał Tomczyk
   
prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka
   
dr n. farm. Elwira Telejko
   
mgr farm. Tomasz Sawicki
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
prof. dr hab.n. farm. Katarzyna Socha
   
     
Zastępca przewodniczącego:
prof. dr hab. n. farm. Ewa Chabielska
   
     
Członkowie:
mgr farm. Agnieszka Kwolek