SPRAWY CZŁONKOWSKIE - PROŚBA

Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom bydgoskiego oddziału PTFarm, że składkę członkowską można opłacać przelewem na konto w Banku Pocztowym SA I Oddział w Bydgoszczy nr rachunku 69 1320 1117 2031 0927 2000 0001. Wysokość składki to 60 zł rocznie (dla emerytów 30 zł)