HISTORIA ODDZIAŁU

Oddział Koszaliński PTFarm powstał w 1955 r. Inicjatorem jego założenia był mgr Leon Staśkiewicz, kierownik apteki w Słupsku, a pomocy organizacyjnej udzielił Oddział Gdański PTFarm. Oddział Koszaliński obejmuje swym działaniem Pomorze Środkowe tj. teren byłych województw koszalińskiego i słupskiego. Zostało to ostatnio potwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów 9 września 1998 r.

Siedzibą oddziału był początkowo Słupsk, a od 1970 r. - Koszalin. Już w 1965 r. Oddział uzyskał własną siedzibę w Słupsku, gdzie odbywały się zebrania referatowe i zarządu. Lokal został urządzony ze specjalnych składek. Powstała też duża biblioteka. Niestety po pewnym czasie Oddział utracił ten lokal. Wówczas Koszaliński Zarząd Aptek oddał w użytkowanie Oddziału jedno pomieszczenie w swoim biurowcu w Koszalinie i wtedy siedzibę Oddziału przeniesiono do Koszalina. Należy podkreślić, że dyrekcja Koszalińskiego Zarządu Aptek zawsze bardzo życzliwie traktowała PTFarm i udzielała bezpłatnie wszelkiej pomocy przy organizacji różnych imprez. Jednak w 1975 r. nastąpiła likwidacja Koszalińskiego Zarządu Aptek. Zlikwidowana została po raz drugi świetlica Oddziału.
 
Oddział zrzesza ok. 300 członków, zatrudnionych w aptekach otwartych, zamkniętych, laboratoriach i innych placówkach. W 1977 r. powstało Koło w Słupsku, a w 1997 Koło w Szczecinku. Oddział nie posiada żadnej Sekcji, lecz ma wytypowanych delegatów do sekcji krajowych PTFarm.
 
Oddział Koszaliński organizuje co roku ok. 10 zebrań naukowych oraz jedną konferencję naukową (100-150 uczestników). Z prelekcjami przyjeżdżali profesorowie z Gdańska, Szczecina, Poznania, Warszawy, Bydgoszczy i Łodzi. Szczególnie imponująco wypadły jubileuszowe sesje naukowe z okazji X-lecia, XXV-lecia, XXX-lecia i XXXV-lecia Oddziału, a także krajowa konferencja aptek szpitalnych (1984), Regionalne Targi Farmaceutyczne (1992). Organizowane były bale, wystawy malarskie i wycieczki. Najdłużej wspominano wycieczkę do Pragi, na Wał Pomorski i do Instytutu Leków Roślinnych w Poznaniu.
 
Oddział Koszaliński angażował się zawsze społecznie w różne akcje np. przygotowanie do specjalizacji, przygotowanie do organizacji Izby Aptekarskiej w Koszalinie, popularyzację kronikarstwa aptecznego (udział 5 kronik w ogólnopolskim konkursie), opracowanie biogramów zmarłych farmaceutów do Słownika Biograficznego, zgromadzenie wspomnień farmaceutów-pionierów oraz uczestników walk obronnych, działalność w Komisjach: Weryfikacji Pracowników Służby Zdrowia, Propagandy Zawodu, Oświaty Zdrowotnej (II nagroda ogólnopolska za wystawę apteczną), współpraca z mediami: radiem, telewizją i prasą (mgr R. Zarzycki, mgr K. Stawiarski). Założono kronikę Oddziału (J. Brzezińska). Mgr R. Zarzycki założył kolekcję muzealiów farmaceutycznych w Aptece w Sianowie.Mimo oddalenia od ośrodka uniwersyteckiego, aż 3 członków uzyskało stopnie doktoranckie: Leon Stepka, Michał Stojaczyk, Jadwiga Brzezińska a dalsze 2 osoby otworzyły przewody doktorskie. Członkowie Oddziału opublikowali wiele prac naukowych i wygłosili szereg referatów naukowych na zjazdach, sympozjach i kongresach w kraju i za granicą (Budapeszt, Wiedeń, Heidelberg, Sztokholm).
 
Aktualnie prezesem Oddziału jest dr Jadwiga Brzezińska, wiceprezesem są: mgr Krzysztof Ziółkowski i mgr Mirosław Posmykiewicz, sekretarzem mgr Iwona Domańska, skarbnikiem - mgr Mirosława Dybikowska. Poprzednimi prezesami Oddziału byli: mgr Andrzej Sieragowski, dr Michał Stojaczyk, mgr Jan Wołyński, mgr Kazimierz Kierzek, mgr Eugenia Łotysz. Oddział pozyskał dla swoich członków szereg odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych. Medal Łukasiewicza otrzymało 11 osób.
 
Wszystkie osiągnięcia Oddziału nie byłyby możliwe bez wielkiego społecznego zaangażowania licznych osób, które bezinteresownie poświęciły swój czas i energię na organizację imprez naukowych i towarzyskich, które integrowały środowisko farmaceutów koszalińskich i słupskich.
 
Wykaz osób które otrzymały Medal im. I. Łukasiewicza w latach 1955-1999:
 • dr Jadwiga Brzezińska
 • mgr Leon Staśkiewicz
 • mgr Leokadia Łapowska
 • mgr Zofia Rożniecka
 • mgr Romuald Uścinowicz
 • mgr Małgorzata Czyżak
 • dr Michał Stojaczyk
 • mgr Zdzisław Wiśniewski
 • mgr Maria Piekarewicz
 • mgr Władysław Kurzeja
 • mgr Rajmund Zarzycki