SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Jak zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego?

1. Należy zapoznać się ze statutem Towarzystwa.
2. Prosimy wypełnić i podpisać deklarację członkowską:
    - Deklaracja członkowska dostępna jest  tutaj (format PDF),
    - Deklarację wypełnić w 1 egzemplarzu.
3. Deklarację należy przesłać pocztą na adres Towarzystwa lub dostarczyć osobiście, np. podczas posiedzenia naukowo-szkoleniowego.
4. O przyjęciu kandydata decyduje Zarząd, za pisemnym potwierdzeniem.
5. Po otrzymaniu potwierdzenia prosimy o wpłatę składki członkowskiej.


Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego z 8 stycznia 2019 r., wysokość składki członkowskiej wynosi:

  • 60 zł rocznie 
  • 30 zł rocznie - dla emerytów i studentów (kandydatów na członka)
Wpłaty wyłącznie przelewem na konto:

Santander Bank Polska
39 1090 1359 0000 0000 3501 8412

tytułem: składka członkowska za rok 2024 imię i nazwisko