WŁADZE ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału:

Prezes:
dr Tamara Raińska-Giezek
   
     
Wiceprezes:
mgr farm. Ewa Proch-Brudnowska
   
     
Sekretarz:
mgr farm. Jerzy Waliszewski
   
     
Zastępca sekretarza:
dr Alicja Ciechanowicz
   
     
Skarbnik:
mgr Joanna Urbańska
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
mgr Hanna Borowiak
   
     
Członkowie:    
mgr Wiesława Nabielec
   
mgr Danuta Waliszewska