PRZEGLĄD NUMERÓW / TABLE OF CONTENTS

Rok
Lista numerów

Spis treści

WIĘCEJ

XXVIII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM BROMATOLOGICZNE nt. Innowacyjne podejście do bezpiecznej żywności i racjonalnego żywienia

M.Grembecka, J. Brzezicha, P. Szefer WIĘCEJ

Ocena interakcji wybranych składników suplementów diety z naparem z zielonej herbaty

A. Synowiec-Wojtarowicz, K. Pawłowska-Góral, K. Okólski WIĘCEJ

Występowanie aflatoksyn w wybranych przyprawach

A. Głogowska-Gruszka, M. Buczkowska WIĘCEJ

Wpływ bajkaliny i bajkaleiny na homeostazę oksydacyjno-redukcyjną fibroblastów eksponowanych na działanie stałego pola magnetycznego

A. Synowiec-Wojtarowicz, K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

Wpływ metody utrwalania i pakowania buraków na przeżywalność wybranych szczepów gronkowców S. aureus

I. Steinka WIĘCEJ

Analiza składu ciała wybranej grupy tancerzy tańca towarzyskiego

P.C. Pawicka, E. Michota-Katulska, M. Zegan WIĘCEJ

Analiza jakościowa sposobu żywienia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lublinie

A. Winiarska-Mieczan, K. Muzyka, K. Jachimowicz WIĘCEJ

Ocena powszechności i uwarunkowań spożycia napojów energetyzujących wśród studentów uczelni medycznej i niemedycznej

A. Jakóbczak, M. Zegan, E. Michota-Katulska WIĘCEJ

Profile of fatty acids in the yolks of chicken eggs, including DHA, depending on hen breeding method

G. Kosewski, M. Kowalówka, M. Dobrzyńska,P. Jagielski, J. Przysławski WIĘCEJ