LISTA RECENZENTÓW

Recenzenci prac, które ukazały się w kwartalniku Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" w roku 2014

 • dr hab. Henryk Bartoń, prof. nadz.
 • prof. dr hab. Grzegorz Bazylak
 • dr hab. Jerzy Bertrandt, prof. nadz.
 • prof. dr hab. Jadwiga Biernat
 • dr hab. Henryka Bodek, prof. nadz.
 • prof. dr hab. Maria Borawska
 • dr hab. Halina Grajeta, prof. nadz.
 • prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger
 • prof. dr hab. Jan Karczewski
 • prof. dr hab. Kazimierz Karłowski
 • dr hab. Bolesław Karwowski
 • dr hab. Anna Kilanowicz-Sapota
 • prof. dr hab. Hanna Kunachowicz
 • prof. dr hab. Anna Lebiedzińska
 • dr hab. Zbigniew Marzec
 • prof. dr hab. Regina Olędzka
 • dr hab. Monika Olszewska, prof. nadz.
 • dr hab. Katarzyna Pawłowska-Góral
 • prof. dr hab. Juliusz Przysławski
 • prof. dr hab. Andrzej Sapota
 • prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
 • prof. dr hab. Piotr Szefer
 • dr hab. Katarzyna Socha
 • dr hab. Andrzej Tokarz
 • prof. dr hab. Maria Wardas
 • dr hab. Anna Wędzisz, prof. nadz.
 • dr hab. Anna Witkowska
 • dr hab. Joanna Wyka
 • prof. dr hab. Zofia Zachwieja

Recenzenci prac, które ukazały się w kwartalniku Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” w roku 2011

 • prof. dr hab. Jadwiga Biernat
 • prof. dr hab. Maria Borawska
 • prof. dr hab. Halina Grajeta
 • prof. dr hab. Jan Karczewski
 • prof. dr hab. Hanna Kunachowicz
 • dr n. farm. Renata Markiewicz-Żukowska
 • dr hab. Zbigniew Marzec
 • prof. dr hab. Regina Olędzka
 • dr hab. Katarzyna Pawłowska-Góral
 • prof. dr hab. Juliusz Przysławski
 • prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
 • dr n. farm. Katarzyna Socha
 • prof. dr hab. Piotr Szefer
 • prof. dr hab. Jadwiga Szymańska
 • prof. dr hab. Andrzej Tokarz
 • prof. dr hab. Maria Wardas
 • prof. dr hab. Anna Wędzisz
 • dr hab. Anna Witkowska
 • prof. dr hab. Zofi a Zachwieja
 • dr hab. Paweł Zagrodzki