FARMACJA POLSKA

Informacje ogólne

ISSN: 0014-8261
ISSN (on-line): 2544-8552

 

Farmacja Polska” jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego ukazującym się od 1945 r., od roku 2009 jako miesięcznik. Zamieszcza doświadczalne prace naukowe oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych: farmacji stosowanej, technologii postaci leku, biofarmacji, farmakoepidemiologii, farmakoekonomii, toksykologii, farmacji społecznej i historii farmacji. Ukazują się w nim także artykuły na tematy społeczno-zawodowe, recenzje farmaceutycznych wydawnictw naukowych, sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych, działalności instytucji farmaceutycznych i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, notatki o jubileuszach pracy zawodowej.

 

Przegląd numerów:

Pełna lista numerów - zobacz dostęp bez logowania

 

Artykuły dostępne są w otwartym dostępie, na licencji CC BY NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

 

Ważne informacje dla autorów publikujących w „Farmacji Polskiej”

Informujemy, że za artykuły nadesłane do czasopisma "Farmacja Polska" pobierana jest opłata w kwocie 500 zł +8% VAT.

Po zaakceptowaniu artykułu do druku, kwotę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:

PEKAO Bank Pekao SA 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949

Tytuł przelewu: Za publikację w „Farmacji Polskiej” –  (podać tytuł pracy)

 

ORCID
Autorzy przesyłający swoje manuskrypty do czasopisma Farmacja Polska zobowiązani są do posługiwania się unikalnym numerem ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jest to narzędzie cyfrowe umożliwiające identyfikację autora i jego pracy badawczej w komunikacji naukowej.
Autor może zarejestrować swój numer ORCID bez opłat pod adresem: https://orcid.org/
 Przesyłanie manuskryptu

System redakcyjny to internetowy system zgłaszania manuskryptów i ich oceny. Autorzy przesyłają swoje manuskrypty i śledzą postępy ich oceny w systemie. Aby uzyskać dostęp do systemu redakcyjnego, prosimy o przesłanie manuskryptu poprzez poniższy link:

 

Informacja o liczbie punktów za publikację w "Farmacji Polskiej"

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w wykazie czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduje się "Farmacja Polska", której przyznano za 2019 r. 20 punktów.

Index Copernicus (ICV)"Farmacji Polskiej" za rok 2017 wynosi: 44,72.