DOKUMENTY DLA AUTORÓW

Wymagane dokumenty do wypełnienia przez autorów publikujących w "Farmacji Polskiej"


Informujemy, iż za artykuły nadesłane do czasopisma Farmacja Polska po 1 lutego 2017 r. pobierana będzie opłata w kwocie 300 zł. Po zaakceptowaniu artykułu do druku, kwotę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
BankMillennium SA 29 1160 2202 0000 0000 2770 0281. Tytuł przelewu: za publikację w Farmacji Polskiej
  • Regulamin dla autorów - pobierz
  • Umowa autora z redakcją - pobierz
  • Oświadczenie dla autorów - pobierz
  • Dane o artykule - pobierz
  • Formularz określający udział autorów w publikacji - pobierz
  • Zasady polityki redakcyjnej - pobierz
  • Zasady polityki recenzowania - pobierz
  • Zasady etyki publikacyjnej - pobierz