OPŁATA ZA OPUBLIKOWANIE MANUSKRYPTU

Opłata za opublikowanie artykułu

Zwrot kosztów przygotowania i opublikowania manuskryptu został przez wydawcę przerzucony na autorów. Opłata jest pobierana po akceptacji manuskryptu do druku (po całym procesie redakcyjnym – przyjęciu do publikacji, recenzjach, wszelkich poprawkach wynikających z recenzji i ostatecznej akceptacji do druku). Redakcja nie pobiera opłat za przesłanie manuskryptu.

Informujemy, że za artykuły nadesłane do czasopisma "Farmacja Polska" pobierana jest opłata w kwocie 1300 PLN + 8% VAT (1404 PLN), po zaakceptowaniu artykułu do druku.

 

Kwotę tę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:

PEKAO Bank Pekao SA 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949

Tytuł przelewu: Za publikację w „Farmacji Polskiej” –  (podać tytuł pracy i numer FARMPOL)