URZĘDOWY WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 stycznia 2016 r.

W dziale wydawnictw Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego można już nabyć "Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tom I, II i III). Stan na  1 stycznia 2015 r. opracowany przez Dział Wydawnictw Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Wydział Rejestru i Importu Równoległego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Zawiera on: 

Formularz zamówienia „Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stan na 1 stycznia 2016 roku" znajduje się tutaj.