ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA - DRUG RESEARCH

ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA – DRUG RESEARCH

Aims and scope

The international journal of the Polish Pharmaceutical Society is published in 6 issues a year. The journal offers Open Access publication of original research papers, short communications and reviews written in English, in all areas of pharmaceutical sciences. The following areas of pharmaceutical sciences are covered: Analysis, Biopharmacy, Drug Biochemistry, Drug Synthesis, Natural Drugs, Pharmaceutical Technology, Pharmacology and General.

A bimonthly appearing in English since 1994, which continues “Acta Poloniae Pharmaceutica”, whose first issue appeared in     December 1937. The war halted the activity of the journal’s creators. Issuance of “Acta Poloniae Pharmaceutica” was resumed in 1947. From 1947 the journal appeared irregularly, initially as a quarterly, then a bimonthly. In the years 1963 – 1973 alongside the Polish version appeared the English edition of the journal. Starting from 1974 only works in English are published in the journal. Since 1995 the journal has been appearing very regularly in two-month intervals (six books a year). The journal publishes original     works from all fields of pharmacy, summaries of postdoctoral dissertations and laboratory notes.

Manuscript submission

Editorial System is an online submission and review system. Authors must submit their manuscripts and track their progress through the system. In order to access the Editorial System, please submit your manuscript at: 

 

 

IMPORTANT INFORMATION

Since January 2017 there is a publication fee for papers received and accepted for publication in Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. The fee is 1500 PLN for Polish authors and 340 € for foreign authors. The details for payment − see third page of the cover.

Wymagane dokumenty do wypełnienia przez autorów publikujących w "Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research":

 • Regulamin dla autorów - pobierz
 • Umowa autora z redakcją - pobierz
  Umowa powinna być przysłana do redakcji pocztą tradycyjną na adres:
  Hanna Plata
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  ul. Długa 16, 00-238 Warszawa
 • Recenzja pracy nadesłanej do druku - pobierz
 • Formularz określający udział autorów w publikacji - pobierz
 • Opłata za publikację - pobierz


Informacja o liczbie punktów za publikację:

Szanowni Państwo!

Impact factor dla "Acta Poloniae Pharmaceutica- Drug Research" za 2016 r. = 0,745  (5-Year Impact Factor = 0,876)

Informujemy, że za rok 2016 w wykazie punktacji czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części A znajdują się "Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research", którym przyznano 15 punktów za publikację naukową.


Informacje ogólne:

Dwumiesięcznik ukazujący się w języku angielskim od 1994 r. Kontynuator "Acta Poloniae Pharmaceutica", którego pierwszy numer ukazał się w 1937 r.; wznowiony w 1947 r. od 1948 r. jako kwartalnik wydawany nakładem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W latach 1963-1973 ukazywał się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Publikuje oryginalne prace ze wszystkich dziedzin farmacji, streszczenia prac habilitacyjnych oraz notatki laboratoryjne.

telefon kontaktowy:
red. Hanna Plata - 022 831 79 63