REDAKCJARedakcja

Redaktor naczelny:
prof. UM dr hab. Anna Wędzisz
Adres redakcji: ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź, tel. 042 677 91 40

Redaktor prowadzący: Hanna Plata (kierownik Działu Wydwnictw)

Komitet Redakcyjny

dr hab. Jerzy Bertrand (Warszawa)
prof. dr hab. Anna Brzozowska (Warszawa)
prof. dr hab. Henryk Gertig (Poznań)
dr hab. Halina Grajeta (Wrocław)
prof. dr hab. Regina Olędzka (Warszawa)

prof. Maria Paz de Pena (Pampeluna)
prof dr hab. Piotr Szefer (Gdańsk),
prof. dr hab. Bogumiła Urbanek-Karłowska (Warszawa)