BROMATOLOGIA I CHEMIA TOKSYKOLOGICZNA

Czasopismo wydawane od 1968 r., wznowione w 1990 r. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom badań ochrony zdrowia i środowiska. Publikacje dotyczą badań zjawisk występujących w środowisku, zjawisk rzutujących niekorzystnie na zdrowie - chemicznych zanieczyszczeń środowiska występujących w jego składnikach (powietrze, woda, gleba, żywność).

Pełna lista numerów - zobacz pełną listę numerów

Artykuły dostępne są w otwartym dostępie, na licencji CC BY NC https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

 

Ważne informacje dla autorów publikujących w „Bromatologii i Chemii Toksykologicznej”

„Bromatologia i Chemia Toksykologiczna” jest czasopismem prowadzonym w otwartym dostępie na zasadach licencji Creative Commons (CC BY-NC 4.0) (nie pobierane są opłaty za korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma), stąd konieczność wniesienia opłaty za opublikowanie artykułu. Zwrot kosztów przygotowania i opublikowania manuskryptu został przez wydawcę przerzucony na autorów. Opłata jest pobierana po akceptacji manuskryptu do druku (po całym procesie redakcyjnym – przyjęciu do publikacji, recenzjach, wszelkich poprawkach wynikających z recenzji i ostatecznej akceptacji do druku). Czasopismo nie pobiera opłat za przesłanie manuskryptu..

Informujemy, że za artykuły nadesłane do czasopisma "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" pobierana jest opłata w kwocie 420 PLN  (w tym 8% VAT), po zaakceptowaniu artykułu do druku.

Kwotę tę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:

PEKAO Bank Pekao SA 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949

Tytuł przelewu: Za publikację w „Bromatologii i Chemii Toksykologicznej” –  (podać tytuł pracy)

 
ORCID
Autorzy przesyłający swoje manuskrypty do czasopisma "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" zobowiązani są do posługiwania się unikalnym numerem ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jest to narzędzie cyfrowe umożliwiające identyfikację autora i jego pracy badawczej w komunikacji naukowej.
Autor może zarejestrować swój numer ORCID bez opłat pod adresem: https://orcid.org/

 

Wymagane dokumenty do wypełnienia przez autorów publikujących w "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" znajdują sie w systemie zgłaszania prac "Editorial System" (umowa autora z redakacją, oświadczenia dla autorów, zawierajace pytania: Czy praca uzyskała zewnętrzne źródła finansowania?; Czy istnieje konflikt interesów?; Czy zachowane zostały prawa człowieka?; Czy zachowane zostały prawa zwierząt?,  formularz określający udział autorów w publikacji).
 

Przesyłanie manuskryptu

System redakcyjny to internetowy system zgłaszania manuskryptów i ich oceny. Autorzy przesyłają swoje manuskrypty i śledzą postępy ich oceny w systemie. Aby uzyskać dostęp do systemu redakcyjnego, prosimy o przesłanie manuskryptu poprzez poniższy link:

 

Informacja o liczbie punktów za publikację w "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej"

Czasopismo "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" nie znalazło się na liście czasopism punktowanych w wykazie czasopism z 2019 r. MNiSW. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z 22.02.2019 r. (Dz.U.2019, poz 393) wartość punktowa artykułu naukowego zamieszczonego w "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" wynosi 5 pkt.
 
Index Copernicus (ICV) "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" za 2019 r. - wynosi: 60,06.