ARTYKUŁ

Radosław Kempiński

Patofizjologia i leczenie zaparć
2009-01-10

Patophysiology and treatment of constipation. Constipation is the one of most common complains. It can occur secondary to different disorders but more often is idiopathic disease of western civilization. The main etiological factors are: wrong diet, socioeconomic aspects, stress, physical activity. The treatment of constipation consists of general guidelines (particularly concerning diet), pharmacological agents and in some patients surgical treatment or biofeedback. Despite wide variety of treatment methods constipation is rather chronic or recurrent symptom.

Zaparcie należy do najczęściej zgłaszanych dolegliwości. Stanowi zarówno objaw wtórny w rozmaitych schorzeniach, częściej jest jednak chorobą samoistną, o wieloczynnikowej etiopatogenezie i profilu choroby cywilizacyjnej. Na etiologię zaparć samoistnych składają się uwarunkowania dietetyczne, socjoekonomiczne, wpływ stresu i aktywności ruchowej. W leczeniu zaparć uwzględnia się zalecenia ogólne, w szczególności dietetyczne, leczenie farmakologiczne, a u części chorych leczenie chirurgiczne bądź behawioralne (biofeedback). Pomimo dużego wachlarza działań leczniczych zaparcia należą do objawów uporczywych i nawracających, rzadko daje się je wyeliminować na stałe i zazwyczaj wymagają leczenia przewlekłego.