POLITYKA POD KĄTEM PLAGIATU

Wszystkie manuskrypty przesłane do „Farmacji Polskiej” są sprawdzane pod kątem naruszenia autorskich praw osobistych twórcy – plagiatu za pomocą usługi Similarity Check (https://www.crossref.org/services/similarity-check/), usługi umożliwiającej redaktorom przeglądanie opublikowanych i przesłanych treści pod kątem oryginalności poprzez zapewnienie dostępu do oprogramowania iThenticate firmy Turnitini. Przypadki podejrzeń o niewłaściwe zachowanie naukowe, w tym plagiaty i powielanie publikacji, są rozpatrywane zgodnie z podstawowymi praktykami Komisji Etyki Publikacji.

Postępowanie w sprawie nieetycznych zachowań wydawniczych

Wydawca wraz z redaktorem naczelnym podejmuje uzasadnione kroki w celu zapobiegania nadużyciom naukowym i identyfikacji publikacji mających znamiona nierzetelności naukowej. W przypadku domniemanego lub udowodnionego niewłaściwego zachowania naukowego lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem naczelnym, podejmie wszelkie działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji. W tym celu zwołuje Komisję ds. etyki w redakcji „Farmacji Polskiej” i rozpatrując konkretny przypadek, stosuje kary adekwatne do stopnia złamania zasad etyki, od sprostowania i przeproszenia na łamach pisma, do wycofania lub usunięcia już opublikowanego artykułu, z informacją na stronie czasopisma o jego wycofaniu.

Skład Komisji ds. etyki w redakcji "Farmacji Polskiej"

  • dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz, prof.uczelni
  • dr hab. n. farm. Michał Tomczyk
  • dr hab. n. farm. Agnieszka Zimmermann, prof. uczelni