LISTA RECENZENTÓW

Lista recenzentów zewnętrznych

dr hab. Iwona Arabas – Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa; Muzeum Historyczne
m. st. Warszawy
 
prof. dr hab. Elżbieta Budzisz – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Kosmetologii
 
dr Lucyna Bułaś – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Farmacji Stosowanej
 
dr Przemysław Dorożyński – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
 
dr Mariola Drozd – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
 
dr hab. Halina Ekiert – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej
 
prof. dr hab. Zbigniew Fijałek – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków; Narodowy Instytut Leków, Warszawa
 
dr Anna Gołda – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmacji Społecznej
 
prof. dr hab. Bożenna Gutkowska – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej
 
dr Katarzyna Hanisz – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Historii Medycyny i Farmacji
 
prof. dr hab. Renata Jachowicz – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
 
dr Małgorzata Knapik-Czajka – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Analityki Biochemicznej
 
prof. dr hab. Zenon Kokot – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 
prof. dr hab. Barbara Malawska – Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Katedra Chemii Farmaceutycznej
 
dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
 
prof. dr hab. Elżbieta Mikiciuk-Olasik Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Farmaceutycznej i Biochemii
 
prof. dr hab. Krystyna Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Chemii Klinicznej
i Diagnostyki Laboratoryjnej
 
prof. dr hab. Daria OrszulakMichalak – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biofarmacji
 
prof. dr hab. Jan Pachecka – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
 
prof. dr hab. Jerzy Pałka – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Leków
 
dr hab. Agnieszka Piwowar – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
 
prof. dr hab. Janusz Pluta – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
 
prof. dr hab. Alina Pyka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej
 
prof. dr hab. Wiesław Sawicki – Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
 
dr hab. Marek Simon – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski II, Katedra i Zakład Patofizjologii
 
prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Bromatologii
 
dr hab. Agnieszka Skowron – Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmacji Społecznej
 
dr hab. Beata Stanisz – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej
 
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska – Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
 
dr Elwira Telejko – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Farmacji Stosowanej
 
prof. dr hab. Marek Wesołowski – Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
 
prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
 
prof. dr hab. Witold Wieniawski – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa
 
dr hab. Katarzyna Winnicka – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Farmacji Stosowanej
 
prof. dr hab. Jolanta Zawilska Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biofarmacji; Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź
 
dr Agnieszka Zimmermann – Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Oddział Pielęgniarstwa