PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Okładka

WIĘCEJ

Regulamin dla autorów

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Rozwiązania techniczne i oprogramowanie OPFARMSoftNova w opinii pracowników aptek ogólnodostępnych

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Urszula Religioni, Kordian Dryka, Miłosz Jaguszewski WIĘCEJ

Badanie opinii farmaceutów i studentów farmacji na temat organizacyjno prawnych form wykonywania zawodu farmaceuty, przewidzianych ustawą o zawodzie farmaceuty

Dominika Polakowska, Natalia Wrzosek, Agnieszka Ewa Zimmermann WIĘCEJ

Rola kinaz janusowych w leczeniu autoimmunologicznych chorób skóry

Arnold Kukowka, Maria Salmanowicz, Magda Mądra, Bolesław Banach WIĘCEJ

Benzydamina – korzyści i zagrożenia

Katarzyna Dominiak, Julia Bartkiewicz, Katarzyna Dettlaff WIĘCEJ

Droga do opieki farmaceutycznej w Polsce – praktyka, definicje i ustawa

Michał Byliniak, Katarzyna Galon, Iwona Arabas WIĘCEJ

Stosowanie suplementów u kobiet ciężarnych w świetle najnowszych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Agnieszka Wiesner, Paweł Paśko WIĘCEJ

Możliwości wykorzystania analogów glukagonopodobnego peptydu-1 w różnych jednostkach chorobowych

Weronika Bielka, Agnieszka Przezak, Maria Salmanowicz, Bolesław Banach WIĘCEJ

Rola melatoniny w cukrzycy typu 2 i otyłości

Agnieszka Przezak, Weronika Bielka, Maciej Arciszewski, Bolesław Banach WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Farmakokinetyka antybiotyków aminoglikozydowych. Ustalanie dawki początkowej, podtrzymującej oraz przedziału dawkowania na podstawie danych farmakokinetyki populacyjnej

Arkadiusz Gruchlik, Marcin Kochan WIĘCEJ

Audyt – rodzaje i rola w procesach naprawczych podmiotów leczniczych

Anna Królak, Patrycja Kurowska WIĘCEJ

Developing Career as a Hospital Cancer Pharmacist in China

Jincheng Yang, Wendi Ge, Wenjing Yang WIĘCEJ

Leki z "rogu jednorożca" w kulturze medycznej i farmaceutycznej Europy

Mateusz Dąsal, Aleksander Smakosz, Wiktoria Kurzyna, Michał Rudko WIĘCEJ

XV Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Elżbieta Rutkowska, Anna Trojanowska WIĘCEJ

Zastosowanie związków niektórych metali w farmakoterapii

Paulina Wiśniewska WIĘCEJ

Rola stresu oksydacyjnego w etiologii wybranych chorób cywilizacyjnych

Patrycja Bojdo, Bartosz Gąsiorkiewicz, Paulina Koczurkiewcz Adamczyk, Elżbieta Pękala WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Kokrystalizacja w matrycach polimerowych jako przykład ciągłej i skalowalnej metody otrzymywania kokryształów farmaceutycznych w skali przemysłowej

Anna Gołkowska, Aleksandra Dyba, Marta Kozakiewicz, Karol P. Nartowski WIĘCEJ

Prawa pacjenta w czasie epidemii

Wojciech Giermaziak, Patrycja Kurowska, Elżbieta Buczek WIĘCEJ

Wirus SARS-CoV-2: pochodzenie, budowa i cykl replikacyjny

Katarzyna Kuczyńska, Jolanta B. Zawilska, Julia Badura, Bartłomiej Strehl WIĘCEJ

Enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2) – główny receptor dla wirusa SARS-CoV-2

Sonia Frankowska, Karolina Zając, Klaudia Zargaryan, Jolanta B. Zawilska WIĘCEJ

Zrozumieć immunopatologię zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – klucz do skutecznej terapii COVID-19

Ewa Brzezińska-Błaszczyk, Jolanta B. Zawilska, Natalia Hille, Julia Szparowska, Anna Małecka, Mikołaj Grabia, Zuzanna Chojnacka WIĘCEJ

COVID-19: Epidemiologia, patogeneza, diagnostyka i objawy kliniczne

Jolanta B. Zawilska, Tomasz Swaczyna, Patrycja Masiarek, Aleksandra Waligórska, Zuzanna Dominiak WIĘCEJ

Szczepionki i leki stosowane w terapii COVID-19

J. B. Zawilska, K. Kuczyńska, M. Gawior, M. Kosiorek, K. Dąbrowska, Z. Dominiak, A. Baranowska, G. Skorupska, A. Sujecka, K. Michalak, A. Rojek A. Bakowicz, W. Kowalczyk, A. Wojciechowska, W. Bęczkowska, P. Maj WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Okładka IV

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Senolityki jako leki czy modne suplementy diety

Paweł Gumułka, Monika Dąbrowska, Małgorzata Starek WIĘCEJ

Środki wspierające poprawę funkcji poznawczych – co powinnyśmy o nich wiedzieć

Andrzej Stańczak, Wiesława Lewgowd WIĘCEJ

Elektrorozpylanie i elektroprzędzenie jako metody produkcji mikrokapsułek oraz mikrowłókien olejowych

Aleksandra Jowita Dyba, Anna Magdalena Gołkowska, Marta Maria Kozakiewicz, Anna Prescha, Karol Przemysław Nartowski WIĘCEJ

10 lat podyplomowych studiów enologicznych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Maciej Gawlik WIĘCEJ

Rola farmaceuty w procesie skutecznej i bezpiecznej płynoterapii dożylnej

Adrian Bryła, Małgorzata Zygmunt, Krystyna Chmal-Jagiełło, Paweł Węgrzyn, Michał Steczko, Tomasz Buczek WIĘCEJ

Monitorowanie terapeutyczne kwasu walproinowego – korzyści i problemy

Anna Wesołowska, Elżbieta Szczygieł-Pilut, Anna Zajączkowska Dutkiewicz, Łukasz Hońdo, Iana Kachalka, Agnieszka Cios WIĘCEJ

Wykorzystanie technologii druku 3D metodą FDM w otrzymywaniu leków pediatrycznych

Marta Kozakiewicz, Anna Junak, Anna Gołkowska, Aleksandra Dyba, Karol P. Nartowski WIĘCEJ

Zapotrzebowanie na usługi doradztwa w polskich aptekach, szczególna rola komunikacji z pacjentem

Magdalena Stępień, Małgorzata Chmielewska, Anna Kostrzewa Itrych, Tomasz Hermanowski WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Okładka IV

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Ocena zapotrzebowania na dodatkowe usługi farmaceutyczne oraz wybrane elementy opieki farmaceutycznej w Polsce – badanie pilotażowe

Aleksandra Chlebowska, Dominika Polakowska, Jagoda Miszewska, Sara Kowalska, Oliwia Dobbek, Natalia Wrzosek, Agnieszka Zim WIĘCEJ

Leczenie niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby NAFLD

Katarzyna Juszczyńska WIĘCEJ

Zaskakujące i niezwykłe składniki współczesnych kosmetyków

Agnieszka Gunia-Krzyżak, Aleksandra Sowa, KamilPiska, Dorota Żelaszczyk, Henryk Marona WIĘCEJ

70 lat działalności na rzecz środowiska farmaceutycznego na Śląsku

Grażyna Janikowska, Kazimiera Klementys, Dionizy Moska, Mariola Chudzik, Piotr Klima, Małgorzata Dołowy, Piotr Brukiewicz, Lucyna Bułaś WIĘCEJ

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów dotyczący wsparcia syntezy substancji czynnych w Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy

WIĘCEJ

Zastosowanie oraz mechanizm działania terbinafiny na tle innych leków przeciwgrzybiczych stosowanych w farmakoterapii kandydoz

Piotr Mariusz Dwiecki, Tomasz Michalak, Izabela Muszalska-Kolos WIĘCEJ

Bezpieczeństwo farmakoterapii nadciśnienia tętniczego u osób uprawiających nurkowanie rekreacyjne

Igor Burdziński, Łukasz Ledziński, Grzegorz Grześk WIĘCEJ

Rola diety i metod leczenia żywieniowego w ograniczeniu dolegliwości zespołu jelita drażliwego

Radosław Jerzy Balwierz, Karol Jasiński, Marcin Osowski, Kamil Grela, Ewa Karpęcka-Gałka, Anna Kusakiewicz-Dawid, Urszula Skotnicka-Graca WIĘCEJ