PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

I okładka

WIĘCEJ

II okładka

WIĘCEJ

III okładka

WIĘCEJ

IV okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Wykorzystanie spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ATR-FTIR) w ocenie interakcji chemicznych gabapentyny z wybranymi substancjami pomocniczymi

Natalia Łata, Natalia Piekuś-Słomka, Joanna Ronowicz WIĘCEJ

Rdzeniowy zanik mięśni – onasemnogene abeparvovec i inne opcje terapeutyczne

Aleksandra Majchrzak-Celińska, Anna Warych, Mikołaj Szoszkiewicz WIĘCEJ

Wpływ regulacji prawnych na poziom konkurencyjności aptek ogólnodostępnych

Urszula Religioni, Teresa Pakulska WIĘCEJ

XIV Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Zwykli niezwykli ludzie – krótkie wspomnienie o mgr farm. Janinie Szopińskiej

Lucyna Bułaś WIĘCEJ

Zmiany właściwości farmakokinetycznych leków przeciwdrobnoustrojowych u pacjentów krytycznie chorych

Agnieszka Cios, Łukasz Hońdo, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) – od przeszłości do teraźniejszości

Bogumiła Ciseł, Katarzyna Lipska, Anna Gumieniczek, Agata A. Filip WIĘCEJ

Hydrożele w recepturze aptecznej leków dermatologicznych

Bianka Jacyna, Bartosz Maciejewski, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Pentraksyna 3 i jej rola w odbudowie tkanek

Joanna Górka-Dynysiewicz, Jolanta Zuwała-Jagiełło WIĘCEJ

Personalizacja – przyszłość medycznych konopi?

Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Znaczenie kwasu foliowego dla zdrowia organizmu człowieka

Karolina Banyś, Monika Knopczyk, Barbara Bobrowska-Korczak WIĘCEJ

„Konopie medyczne” – kompendium wiedzy farmaceuty

Natalia Piekuś-Słomka WIĘCEJ

„Medycyna wyleczająca” Louisa Le Roy (1766–1842)

Monika Urbanik WIĘCEJ

Zapalenie oskrzelików – trudności diagnostyczno – terapeutyczne u pacjentów pediatrycznych

Iwona Kowalska, Radosław Skubiszewski, Magdalena Kowalska, Adrian Kowalski4, Alicja Nowaczyk WIĘCEJ

Niechirurgiczne metody opóźniające procesy starzenia się skóry

Gabriela Osika, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Zastosowanie probiotyków w profilaktyce oraz leczeniu raka żołądka i raka jelita grubego

Karolina Kaźmierczak-Siedlecka, Wojciech Makarewicz WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Recepturowa emulsja o zwiększonej lepkości do miejscowego stosowania glikokortykosteroidów w przełyku

Alicja Bieńkowska, Joanna Nowosielska, Iga Osińska, Arkadiusz Leloch, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Banaszkiewicz, Maciej Małecki WIĘCEJ

Właściwości prozdrowotne owoców jabłoni domowej w świetle najnowszych badań naukowych (Malus x domestica Borkh.)

Aneta Starzec, Danuta Raj, Izabela Fecka WIĘCEJ

Rola witaminy D w chorobach nowotworowych i neurodegeneracyjnych – przegląd literatury

Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Eliza Główka, Stefania Superczyńska, Karolina Spitzka, Weronika Guzenda, Bartosz Sadowski, Aleksandra Falana, Daria Staś WIĘCEJ

Przydatność oznaczania wskaźnika kwaśnego steatokrytu u niemowląt chorych na mukowiscydozę

Mirosława Wieczorek-Filipiak, Sławomira Drzymała‑Czyż, Dariusz Walkowiak, Jan K. Nowak, Dagmara Woźniak, Jarosław Walkowiak WIĘCEJ

Nieinwazyjne metody analizy instrumentalnej w nowoczesnej technologii farmaceutycznej

Joanna Ronowicz, Natalia Piekuś-Słomka WIĘCEJ

Żywienie enteralne pacjentów pediatrycznych z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna

Bartosz Rudzki, Agnieszka Żwirełło, Grzegorz Burdyn, Karolina Kaźmierczak-Siedlecka, Ewelina Lubieniecka‑Archutowska, Anna Lebiedzińska WIĘCEJ

Farmacja kliniczna – na jakim etapie jesteśmy w Polsce?

Adrian Bryła, Kamila Urbańczyk, Anna Stachowiak, Magdalena Burkacka, Michał Steczko, Anna Wiela-Hojeńska WIĘCEJ