ARTYKUŁ

Tadeusz Głąbski, Jerzy Mikołajczyk, Dariusz Kurzynoga, Dorota Rusek

Interferony i ich nowe preparaty
2012-08-28

W niniejszej pracy omówiono ważniejsze preparaty interferonowe (IFN) oparte na interferonach naturalnych, rekombinowanych i pegylowanych, jak również nową generację preparatów IFN charakteryzujących się nowoczesnymi systemami dostarczania substancji aktywnej. Jeden z tych leków, Locteron /Octoplus, Biolex Therapeutics/, to nowa postać rekombinowanego IFN α2b uzyskanego z wykorzystaniem nowatorskiego roślinnego systemu ekspresyjnego Lemna; substancja aktywna umieszczona jest w poli(etero-estrowych) mikrosferach. Drugi – to IFN-αXL, nanożelowy preparat IFN wytworzony w oparciu o Medusa Drug Delivery Platform /Flamel Technologies/.
Te nowe preparaty interferonu, obecnie w zaawansowanych badaniach klinicznych, zapewniają kontrolowane, przedłużone uwalnianie substancji aktywnej do 1-2 tygodni, poprawiają komfort terapii przez zmniejszenie krotności iniekcji, oraz dają mniejszą ilość objawów ubocznych przy zachowaniu pełnej bioaktywności.
Słowa kluczowe: interferony, Locteron, IFN-αXL, Medusa Drug Delivery Platform.
Interferons and their new formulations
In the present paper the more important interferon (IFN) formulations based on natural, recombinant and pegylated interferons as well as a new generation with a novel delivery system of IFN have been described. One of such drugs is Locteron® /Octoplus, Biolex Therapeutics/, which is recombinant IFN α2b synthesized in a Lemna aquatic plant expression system and embedded in biodegradable poly(ether-ester) biospheres. Another drug in development is IFN-αXL, which uses the Medusa Drug Delivery Platform to provide sustained release of the drug. Medusa® /Flamel Technologies/ is a self-assembled poly-amino acid nanoparticle system. These novel formulations of interferon, currently in advanced clinical trials, offer better controlled, extended release of active drugs – subcutaneous products enter the bloodstream slowly – up to 1–2 weeks. It improves patient’s comfort by reducing the number of injections, causing fewer side-effects while maintaning full bioactivity of native IFN.
Keywords: interferon, Locteron, IFN-αXL, Medusa Drug Delivery Platform.
© Farm Pol, 2012, 68(5): 342-349