ARTYKUŁ

Wojciech T. Chyla

Farmakopee współczesne i ich harmonizacja
2014-03-11

Streszczenie: Praca przedstawia w ujęciu historycznym wiodące współczesne farmakopee, zarówno narodowe, jak i międzynarodowe oraz ideę ich harmonizacji.

Słowa kluczowe MeSH: farmakopee; historia

 
Contemporary pharmacopoeias and their harmonization

The article gives a historical perspective on contemporary national and international pharmacopeias and the idea of their harmonization.

Keywords: Pharmacopoeias as topic (L01.178.682.192.836.749); History (K01.400)

© Farm Pol, 2014, 70(3): 134-136