ARTYKUŁ

Maja Szczepańska, Marzena Szczucińska

Rozmowa z mgr. inż. Zdzisławem Mroczkiem – byłym, wieloletnim dyrektorem ds. produkcji i rozwoju w Polfie Warszawa
2015-01-22