ARTYKUŁ

Piotr Merks, Katarzyna Szczęśniak, Damian Świeczkowski, Eliza Blicharska, Aneta Paluch, Aleksandra Olszewska, Justyna Kaźmierczak, Chafika Dehili, Jerzy Krysiński

Klauzula sumienia dla farmaceutów w środowisku farmaceutów praktykujących w Polsce i Wielkiej Brytanii
2015-11-18

Klauzula sumienia jest regulacją, która daje farmaceucie prawo do odmowy realizacji recepty, bazując na podstawach moralnych, religijnych lub etycznych. Kwestia ta dotyczy głównie antykoncepcji hormonalnej, ale nie tylko. Poniższy przegląd przedstawia, jak ten problem został rozwiązywany m.in. w Wielkiej Brytanii i USA, gdzie klauzule sumienia są częścią kodeksu etyki aptekarza. Podsumowuje on również, czego można się spodziewać po wprowadzeniu sprzeciwu sumienia, w jaki sposób może on wpłynąć na pozycję polskich farmaceutów oraz co ulegnie zmianie w praktyce aptecznej po przekształceniu prawa farmaceutycznego.

Słowa kluczowe: klauzula sumienia, antykoncepcja hormonalna, etyka zawodu

Conscience clause for pharmacists from the perspective of pharmacists working in Poland and in the United Kingdom

Conscience clauses are legal clauses that give healthcare professionals, including pharmacists, the right to refuse to fill a prescription(s) based on moral, religious or ethical grounds. This issue most often concerns hormonal contraception, but not exclusively. This review article shows how this issue is dealt with in Great Britain and in the USA where conscious clause is part of code of ethics for pharmacy. It is also a summary of what can be expected after the implementation of conscious clauses in Poland, how this may affect the position of Polish pharmacists and what can change in pharmacy practice after including it in the polish pharmaceutical law.

Keywords: conscience clauses, hormonal contraception, professional ethics, pharmacy ethics.

© Farm Pol, 2015, 71(8): 483-490