ARTYKUŁ

Zbigniew Bela

Von Hutten o syfilisie i gwajaku
2015-11-19

Celem artykułu jest przybliżenie treści i komentarz niektórych aspektów najpopularniejszego w szesnastowiecznej Europie traktatu na temat syfilisu i możliwości jego leczenia za pomocą drewna gwajakowego.

Słowa kluczowe: syfilis, drewno gwajakowe

© Farm Pol, 2015, 71(9): 563-566