ARTYKUŁ

Maria Szcześniak, Monika Gasztych

Nanonośniki w medycynie i farmacji
2017-07-21

Nanonośniki w medycynie i farmacji

Nanotechnologia jest szeroko wykorzystywana w farmacji i medycynie. Zapewnia zwiększenie biodostępności i skuteczności działania leków. Do stosowanych nanonośników należą: nanokapsułki, stałe lipidowe nanocząstki SLN, nanostrukturalne nośniki lipidowe NLC, nanorurki, dendrymery, nanomuszelki, kwantowe punkciki.

Słowa kluczowe: nanokapsułki, stałe lipidowe nanocząstki SLN, nanostrukturalne nośniki lipidowe NLC, nanorurki węglowe, dendrymery, nanomuszelki, kwantowe punkciki

Nanocarriers in medicine and pharmacy

Nanotechnology is widely used in pharmacy and medicine. Provides increased bioavailability and efficacy of drugs. Used nanocarriers includes: nanocapsules, solid lipid nanoparticles SLN, nanostructured lipid carriers NLC, nanotubes, dendrimers, nanoshells, quantum dots.

Keywords: nanocapsules, solid lipid nanoparticles SLN, nanostructured lipid cariers NLC, carbon nanotubes, dendrimers, nanoshells, quantum dots.

© Farm Pol, 2017, 73(6): 345-350