ARTYKUŁ

Iwona Dymarczyk

Dr farm. Jerzy Pertkiewicz i jego żołnierska opowieść
2019-10-03

DOI: 10.32383/farmpol/116063

Jerzy Pertkiewicz (1920–2018), doktor farmacji, żołnierz września 1939 i Armii Krajowej, pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej, Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa i gminy Ryglice. Podczas okupacji Jerzy Pertkiewicz pseudonim „Drzazga” dowodził 3. drużyną strzelecką plutonu „Regina II” 16 pułku piechoty w batalionie „Barbara” Armii Krajowej (obwód tarnowski). Jesienią 1944 r., kiedy został odesłany na leczenie z powodu kontuzji, jego oddział wpadł w zasadzkę. Na miejscu zginęło 18 partyzantów, a pozostali trafili do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Dr Pertkiewicz upamiętnił tragiczny koniec swojego oddziału w książce „”Regina II” pluton partyzancki batalionu „Barbara” 16 pp Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej. Dąbry 17 X 1944” (I wydanie: Warszawa 2015, II wydanie Kraków 2018).
Słowa kluczowe: Jerzy Pertkiewicz, Armia Krajowa, apteka, Tarnów.
 
Phar.D. Jerzy Pertkiewicz and his tale of a soldier
 
Jerzy Pertkiewicz (1920–2018), doctor of pharmacy, soldier of September 1939 and the Home Army [in Polish: Armia Krajowa – AK], retired colonel, scoutmaster and Scout of the Republic of Poland, Cavalier of the Virtuti Militari Silver Cross Military Order, Honorary Citizen of the City of Tarnow and the commune of Ryglice. During the occupation, Jerzy Pertkiewicz, nicknamed „Drzazga” [in English: Splinter], commanded the 3rd fire team of the „Regina II” platoon of the 16th Infantry Regiment in the „Barbara” battalion of the Home Army (AK) (Tarnow region). In the fall of 1944, when he was sent away to be treated for injury, his unit was ambushed. Eighteen guerrillas died on the spot, while the others were sent to the Gross‑Rosen concentration camp. Dr. Pertkiewicz commemorated the tragic fate of his unit in the book titled „Regina II” partisan platoon of the „Barbara” 16th Battalion of the Tarnow Land Home Army. Dąbry 17 X 1944 [in Polish: “Regina II” pluton partyzancki batalionu “Barbara”16 pp Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej. Dąbry 17 X 1944] (1st edition: Warsaw 2015, 2nd edition Krakow 2018).
Keywords: Jerzy Pertkiewicz, Home Army (AK), pharmacy, Tarnow.

© Farm Pol, 2019, 75(9): 495–501

Dr farm. Jerzy Pertkiewicz i jego żołnierska opowieść

834.09 kB | 17 października 2019