ARTYKUŁ

Anna Pilarska, Agnieszka Zimmermann

Wpływ nowej ustawy o produktach kosmetycznych na poprawę bezpieczeństwa ich stosowania
2020-01-10

DOI: 10.32383/farmpol/116586

Produkty kosmetyczne znajdują się w pierwszej trójce kategorii produktów kojarzonych z zakupami dokonywanymi w aptece. Wynika to przede wszystkim z wysokiego poziomu zaufania do produktów kupowanych w aptece i przekonania, że produkt apteczny jest produktem bezpiecznym. W rzeczywistości wymagania dotyczące bezpieczeństwa kosmetyków są takie same dla produktów sprzedawanych w aptekach, jak i w każdym innym miejscu. Niejednokrotnie pacjenci kupujący kosmetyki w aptece nie mają także świadomości, że ta kategoria produktów uregulowana jest w odmienny sposób od produktów leczniczych, czy wyrobów medycznych. Warto, by w sytuacji, gdy pacjenci mający wątpliwości co do bezpieczeństwa zastosowanego produktu, mogli uzyskać od farmaceuty informacje, w jaki sposób i do kogo należy zgłosić działanie niepożądane kosmetyku. Niniejsze opracowanie analizuje nową ustawę o produktach kosmetycznych, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Zawiera ona zapisy, które mają stanowić narzędzie do skutecznego egzekwowania od podmiotów wprowadzających produkty kosmetyczne do obrotu, przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

Słowa kluczowe: kosmetyki, bezpieczeństwo produktów konsumenckich, ustawodawstwo.

The influence of the new act on cosmetic products on the improvement of the safety of use

Cosmetic products are one of three categories of products that are associated with purchasing in pharmacies. This is mainly due to the high level of confidence in products bought in pharmacies and personal conviction concerning their safety. In fact, the requirements for cosmetics safety are the same for products sold in pharmacies, as well as in any other places. Frequently patients buying cosmetics in pharmacies have no awareness of the fact, that this category of products is regulated differently from medicinal products. It is crucial for patients, who have doubts about the safety of the products, to be able to obtain the necessary information from the pharmacist especially on how and to whom the adverse reaction should be reported. This study analyses the new act on cosmetic products, which has been enacted on January 1, 2019. It contains provisions that are to be an effective enforcement instrument for entities placing cosmetic products on the market to ensure compliance with the relevant obligations set out in Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30th November 2009 on cosmetic products.

Keywords: cosmetics, consumer product safety, legislation.

© Farm Pol, 2019, 75 (12): 698–703

 

Wpływ nowej ustawy o produktach kosmetycznych na poprawę bezpieczeństwa ich stosowania

88.90 kB | 23 stycznia 2020