ARTYKUŁ

Agnieszka Gunia-Krzyżak, Aleksandra Sowa, KamilPiska, Dorota Żelaszczyk, Henryk Marona

Zaskakujące i niezwykłe składniki współczesnych kosmetyków
2021-06-14

Współczesna kosmetologia to zaawansowana nauka powiązana z innymi dziedzinami wiedzy jak chemia, farmacja, biologia, biologia molekularna czy biotechnologia. Współczesne kosmetyki to dobrze przebadane i bezpieczne produkty, które spełniają oczekiwania konsumentów w zakresie jakości i działania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa producenci są zobowiązani do umieszczania listy składników kosmetyku na jego opakowaniu, przy czym używa się Międzynarodowego Nazewnictwa Składników Kosmetyków, tj. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI), jednolitego dla całej Unii Europejskiej. Daje to możliwość przeanalizowania składu produktu przez konsumentów pod względem obecności konkretnych składników, które będą spełniały ich oczekiwania, jak również wykluczenia ze stosowania np. z uwagi na swoje przekonania. W artykule podano przykłady zaskakujących składników kosmetyków, których zastosowanie zapewne nie jest oczywiste dla większości użytkowników. Surowce otrzymywane ze ślimaków stosowane są ze względu na wykazywane działanie ochronne i wpływające korzystnie na kondycję skóry, w tym przeciwstarzeniowe, przeciwutleniające i regenerujące. Ambra, woskowa substancja pochodząca z jelita kaszalotów, znajduje zastosowanie jako substancja zapachowa i stabilizująca woń niektórych perfum. Tłuszcz i oleje pozyskiwane z norek czy hodowlanych zwierząt domowych wykazują działanie zmiękczające i łagodzące. Tłuszcze zwierzęce służą ponadto do produkcji popularnych mydeł. W kosmetologii wykorzystuje się także jaja kurze. Skorupki zastosowane w peelingach pełnią funkcje złuszczające. Ponadto, stosuje się białka, żółtka, a także liczne substancje izolowane z jaj. Komórki macierzyste wykorzystywane w kosmetologii pozyskuje się z hodowli in vitro obszarów tkanek twórczych. Surowce kosmetyczne stanowiące zawartość hodowanych komórek wykazują działanie przeciwstarzeniowe, ochronne i wspomagające regenerację. Poznanie przykładów zaskakujących składników kosmetyków pozwoli na lepszy wgląd w stosowane produkty kosmetyczne, a także zachęci do poszerzenia zainteresowania współczesną kosmetologią.

Słowa kluczowe: składniki kosmetyków, surowce kosmetyczne, kosmetyki.

© Farm Pol, 2021, 77(5): 287–296

 

Surprising and unusual ingredients of modern cosmetics

Modern cosmetology is an advanced discipline related to other areas of science, such as chemistry, pharmacy, biology, molecular biology, or biotechnology. Available cosmetics are well-tested and safe products that meet the expectations of consumers in terms of quality and activity. In accordance with current law regulations, manufacturers are required to include a list of cosmetic ingredients on the cosmetic containers using the International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI) rules, common for the entire European Union. This allows analyzing the composition of the product by the consumers, in terms of the presence of specific ingredients that will meet their expectations, as well as exclusion from use, for example, due to their beliefs. This article provides examples of surprising cosmetic ingredients, the use of which is probably not obvious for the majority of the consumers. The raw materials obtained from snails are used because of their protective properties, as well as positive effect on the condition of the skin, including anti-aging, antioxidant and regenerating activity. Ambergris, a waxy substance derived from the intestine of the sperm whales, is used as a fragrance, and stabilizer of the scent of some perfumes. Fats and oils obtained from minks or domestic animals possess a softening and soothing effect. Animal fats are also used in the production of popular soaps. Hen eggs are also used in cosmetology. The shells used in peelings possess exfoliating functions. In addition, egg whites, yolks, as well as numerous substances isolated from eggs are used. Stem cells used in cosmetology are obtained from in vitro cultivation of areas of dividing tissues. Cosmetic raw materials, which are the content of the cultured cells, have anti-aging, protective and regenerative properties. The knowledge of examples of surprising cosmetic ingredients will allow a better insight into the used cosmetic products as well as will encourage to broaden the interest in modern cosmetology.

Keywords: cosmetic ingredients, cosmetic materials, cosmetics.

© Farm Pol, 2021, 77(5): 287–296

 

 

Zaskakujące i niezwykłe składniki współczesnych kosmetyków

318.02 kB | 14 czerwca 2021