WŁADZE ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału:
 

Prezes:
mgr Michał Underman
   
     
Wiceprezes:
mgr Dominika Rajczyk-Wrona
   
     
Sekretarz:
mgr Dorota Migacz
   
     
Skarbnik:
mgr Beata Zarycka
   
     
Członkowie:    
mgr Agnieszka Fenig
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
mgr Barbara Kuźnik
   
     
Zastępca przewodniczącego:    
mgr Elżbieta Chmielewska
   
mgr Maria Droździel