WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

19 sierpnia 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym wybrano Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.
 
Prezesem Towarzystwa została dr hab. Bożena Karolewicz, prof. UM.