WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

18 listopada 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym wybrano Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.
 
Prezesem Towarzystwa został prof. dr hab. Janusz Pluta. 

Więcej informacji już wkrótce.