CZŁONKOWIE HONOROWI POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO

KRAJOWI CZŁONKOWIE HONOROWI

Iwona Arabas· Farmaceutka, specjalizuje się w historii farmacji, dr hab. n. farm., pracownik Instytutu Historii Nauki PAN oraz kierownik Muzeum Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej stanowiącego obecnie, dzięki staraniom dr hab. Iwony Arabas, Oddział Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, autorka bądź współautorka wielu publikacji i opracowań z zakresu historycznego rozwoju farmacji naukowej i zawodowej. Członek Honorowy PTFarm od 2007 r.

Stanisław Biniecki · (1907–1999), farmaceuta, lekarz i chemik, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, początkowo na Uniwersytecie Poznańskim, później w AM w Warszawie. Twórca polskich leków – „Binazin”, „Bicordin”, autor wielu publikacji naukowych. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego AM w Warszawie, współorganizator szkolenia podyplomowego farmaceutów. Zasłużony działacz PTFarm i jego wieloletni wiceprezes. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Jacek Bojarski · Chemik ścisle zwiaząny z krakowskim wydziałem farmaceutycznym, specjalista z zakresu chemii organicznej, prof. dr hab., kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AM, później CM UJ w Krakowie, aktywny członek Oddziału krakowskiego, od 1 czerwca 20021 r. zastępca redaktora naczelnego "Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research", który swoją pracą przyczynił się do znacznego rozwoju i przeobrażenia tego czasopisma. Członek Honorowy od 2013 r.

Jerzy Brandys· Farmaceuta, specjalista z zakresu toksykologii, zainteresowania dotyczą także organizacji i ekonomiki farmacji, prof. dr hab. n. farm., kierownik Katedry i Zakładu Toksykologii CM UJ, współpracuje z Wydziałem Prawa UJ, były członek Prezydium oraz Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej ZG PTFarm, członek Sądu Koleżeńskiego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 2004 r.

Jadwiga Brzezińska · Farmaceutka, specjalista z farmacji aptecznej, zainteresowana historią farmacji, dr n. farm. Wieloletni pracownik aptek w Koszalinie i Kołobrzegu oraz średnich szkół medycznych. Autorka wielu opracowań o tematyce historycznej. Aktywny członek PTFarm i Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, były prezes Oddziału PTFarm w Koszalinie oraz członek Zarządu Głównego, sekretarz Zespołu Sekcji Historii Farmacji. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Henryk Bukowiecki · (1903–1986), farmaceuta, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Zakładu Botaniki Farmaceutycznej AM w Warszawie, wykładowca tajnych studiów farmaceutycznych w okresie okupacji, autor około 300 publikacji z zakresu fitochemii, taksonomii numerycznej oraz cytofizjologii eksperymentalnej roślin. Wybitny humanista, znawca historii farmacji i botaniki. Zasłużony działacz Oddziału Warszawskiego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1983 r.

Stanisław Byczkowski · (1912–1992), farmaceuta, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Zakładu Chemii Toksykologicznej i Sądowej AM w Gdańsku. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego i prorektor tej uczelni. Autor licznych prac z zakresu toksykologii. Zasłużony działacz Oddziału Gdańskiego i Zarządu Głównego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Henryk Chwiałkowski · (1919–2004), farmaceuta, specjalista z zakresu farmacji aptecznej, zainteresowany tematyką organizacji i ekonomiki farmacji, prof. dr hab. n. farm. Przez wiele lat związany z instytucjami wojskowymi, w tym z Wojskową Akademią Medyczną w Łodzi, pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, były sekretarz generalny i członek ZG PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1998 r.

Jan Dobrowolski· (1886–1958), farmaceuta, botanik, prof. dr n. farm., długoletni kierownik Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej AM w Poznaniu. Pierwszy dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu prac naukowych i popularno-naukowych. Propagator idei unowocześnienia studiów farmaceutycznych. Zasłużony działacz Oddziału Poznańskiego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1949 r.

Tadeusz Estreicher · (1871–1952), chemik, profesor chemii nieorganicznej, dyrektor Oddziału Farmaceutycznego UJ. Współzałożyciel i prezes Towarzystwa Popierania Nauk Farmaceutycznych w Krakowie w latach 1930–1948. Orędownik reformy studiów farmaceutycznych, wykładowca i organizator tajnego nauczania farmacji. Zasłużony działacz Oddziału Krakowskiego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1956 r.

Marek Gatty-Kostyal · (1886–1965), farmaceuta, doktor filozofii, profesor farmacji stosowanej, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej AM w Krakowie. Pierwszy dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz prorektor AM w Krakowie. Członek PAU, organizator i przewodniczący Komisji Nauk Farmaceutycznych PAU. Autor wielu publikacji oraz podręczników z zakresu farmacji stosowanej. Zasłużony działacz PTFarm i jego Członek Honorowy od 1954 r.

Witold Włodzimierz Głowacki · (1909–2006), farmaceuta, historyk prof. dr hab. n. farm., znawca historii farmacji, związany z Wydziałem Farmaceutycznym AM w Poznaniu, autor licznych prac naukowych i popularnych, wychowawca wielu polskich historyków farmacji. Działacz izb aptekarskich oraz Oddziału Poznańskiego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1979 r.

Kazimierz Głowniak  ·  prof. dr hab. Członek Honorowy od 2021 r.

Maria Gorczyca · Farmaceutka, specjalistka z zakresu analizy i chemii leków, prof. dr hab. n. farm., kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej CM UJ. Autorka wielu cennych prac naukowych z zakresu syntezy nowych związków chemicznych o przewidywanym działaniu farmakologicznym. Aktywny członek Oddziału PTFarm w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Członek Honorowy PTFarm od 1998 r.

Hanna Hopkała · Farmaceutka, specjalista z zakresu analityki i chemii leków, profesor dr hab. n. farm., kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków oraz kierownik Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Lublinie, członek komitetu Terapii i Nauki o Leku oraz Komisji Analizy Farmaceutycznej PAN, w latach 1999–2002 przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Akademickiej ZG PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 2007 r.

Olaf Gubrynowicz · Farmaceuta, specjalista z zakresu farmacji aptecznej, wieloletni pracownik PZF "Cefarm" oraz Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UM we Wrocławiu, zasłużony dla rozwoju farmacji w regionie dolnośląskim, aktywny wieloletni członek wrocławskiego oddziału PTFarm, członek Prezydium Zarządu Głównego. Członek Honorowy PTFarm od 2020 r.

Katarzyna Hanisz · Farmaceutka, dr n. farm. Członek Honorowy PTFarm od 2017 r.

Waldemar Janiec · (1935–2019), lekarz, farmakolog, prof. dr hab. n. med., kierownik Zakładu Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Zofia Jerzmanowska · (1916–1999), farmaceutka, chemik, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Zakładu Chemii Organicznej AM w Łodzi oraz prorektor tej uczelni. Znana powszechnie z szerokiej działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej – szczególnie ważnej w odniesieniu do podniesienia rangi zawodu farmaceutycznego. Zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Roman Kaliszan · (1945–2019), farmaceuta, profesor dr n. farm., kierownik Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki Akademii Medycznej w Gdańsku, prorektor, a od 2005 r. rektor Akademii Medycznej w Gdańsku, członek korespondent PAN, konsultant krajowy ds. analityki farmaceutycznej, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych. Członek Honorowy PTFarm od 2007 r.

Irena Kałłaur · (1931–2017), farmaceutka, mgr farm., specjalistka w zakresie farmacji aptecznej, przez całe życie zawodowe związana z białostockimi aptekami, zainteresowana problematyką historii zawodu, wspólorganizatorka "Izby Pamięci", gdzie gromadziła zbiory muzealne stanowiace następnie bazę wyposażenia Muzeum Medycyny i Farmacji w Białymstoku. Członek Honorowy PTFarm od 2013 r.

Daniela Kaszczyk-Grodzicka · (1922–2013), farmaceutka, specjalistka z zakresu farmacji aptecznej, zainteresowana problemami historii farmacji, dr n. farm. Wieloletni pracownik aptek oraz średnich szkół medycznych. Autorka bądź współautorka wielu prac o tematyce historycznej. Aktywny członek Oddziału PTFarm w Łodzi oraz Zespołu Sekcji Historii Farmacji. Członek Honorowy PTFarm od 2004 r.

Teodor Kikta · (1912–2004), farmaceuta, historyk farmacji, dr n. farm. Pracował w aptekach, Centralnym Zarządzie Aptek, Ministerstwie Zdrowia, a od 1958 r. w Dziale Informacji Naukowej Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”. Organizator i pierwszy kustosz Muzeum Farmacji w Warszawie. Członek Honorowy American Institute of the History of Pharmacy od 1990 r. oraz Członek Honorowy PTFarm od 1995 r.

Kazimiera Maria Klementys  ·  dr. n. przyr. Członek Honorowy od 2021 r.

Zdzisław Kowalewski · (1926–2007), farmaceuta, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji AM w Poznaniu, autor wielu prac z zakresu fitochemii i określania struktury chemicznej substancji farmakologicznie czynnych oraz ich oznaczania ilościowego i jakościowego w lekach i surowcach roślinnych. Zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Członek Honorowy PTFarm od 1986 r.

Stanisław Krauze · (1902–1977), farmaceuta, bromatolog, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH oraz UŁ i UW – AM w Warszawie. Twórca polskiej szkoły bromatologicznej, ekspert WHO w dziedzinie analizy produktów spożywczych. Autor wielu publikacji naukowych i podręczników. Zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, jego prezes w latach 1954–1956 i 1962–1967 oraz przedstawiciel Towarzystwa w FIP. Członek Honorowy PTFarm od 1964 r.

Leszek Krówczyński · (1925–1996), farmaceuta, prof. dr hab. n. farm., pracownik naukowy Instytutu Farmaceutycznego, Instytutu Leków oraz Lubelskiego Wydz. Farmaceutycznego. W latach 1965–1980 kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej, a później Zakładu Technologii Postaci Leku AM w Krakowie. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego i prorektor tej uczelni. Działacz wielu organizacji i stowarzyszeń. Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1970–1976. Członek Honorowy PTFarm od 1979 r.

Aleksander Kubis · (1935–2016), farmaceuta, specjalista z zakresu technologii postaci leku oraz biofarmacji, prof. dr hab. n. farm., kierownik Katedry Farmacji Stosowanej, członek Komisji Farmakopei Polskiej, przewodniczący Komisji Postaci Leków, Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej oraz członek Komitetu Nauki o Leku PAN. Wieloletni prezes Oddziału PTFarm, członek Prezydium ZG PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Sławój Kucharski · (1929–2011), farmaceuta, specjalista z zakresu analizy leku, prof. dr hab. n. farm., emerytowany profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, były kierownik Pracowni Badania Jałowości Leku Katedry Farmacji Stosowanej oraz Zakładu Farmacji Aptecznej, współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Grodnie, interesował się problematyką historii farmacji. Członek Honorowy PTFarm od 2007 r.

Leonard Kuczyński · (1913–1994), chemik, farmaceuta, specjalista z technologii leków, prof. dr n. farm., wieloletni kierownik Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu, dziekan, prorektor i rektor tej uczelni. Autor wielu prac z zakresu syntezy organicznej środków leczniczych oraz prac monograficznych i podręczników. Zasłużony działacz Oddziału Wrocławskiego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Bazyli Leszczyłowski · (1914–2005), farmaceuta, specjalista z zakresu historii farmacji i deontologii, dr hab. n. farm., wieloletni pracownik aptek, a następnie współwłaściciel apteki. Zbierał materiały do Słownika Biograficznego Farmaceutów Polskich, doprowadził do powstania fundacji, której celem jest opracowanie i opublikowanie tego słownika. Działacz Oddziału PTFarm w Zielonej Górze oraz Bydgoszczy. Członek Honorowy PTFarm od 2004 r.

Władysław Lewicki · Mgr farmacji, wieloletni dyrektor Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm” we Wrocławiu, specjalista farmacji aptecznej, zaangażowany w tworzenie dużej liczby aptek i modernizacji już istniejących oraz doskonalenie zawodowe ich pracowników. Zasłużony działacz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Honorowy PTFarm od 1992 r.

Henryk Ludwicki · (1912–1997), farmaceuta, doc. dr hab. n. farm., specjalista w zakresie technologii chemicznej środków leczniczych. Pracownik naukowy Wydziału Farmaceutycznego AM w Poznaniu, a następnie kierownik Zakładu Leków Galenowych Instytutu Leków. Brał czynny udział w pracach związanych z wydawaniem czasopism farmaceutycznych, wieloletni redaktor naczelny „Acta Poloniae Pharmaceutica”. Sekretarz Generalny PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1983 r.

Zdzisław Machoń · Farmaceuta i chemik, prof. dr hab., specjalista z zakresu technologii środków leczniczych, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego i prorektor Akademii Medycznej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji o tematyce związanej z badaniami nad nowym lekiem. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i jego Członek Honorowy od 1998 r.

Jan Majewski · Farmaceuta, specjalista z zakresu farmacji aptecznej, zainteresowany problematyką historii farmacji, dr n. farm., wieloletni pracownik aptek, a następnie współwłaściciel apteki, autor bądź współautor wielu publikacji i monografii o tematyce historii zawodu oraz tomików poezji. Działacz Oddziału PTFarm w Poznaniu, były sekretarz Prezydium ZG oraz przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 2004 r.

Jerzy Masiakowski · Farmaceuta, specjalista z zakresu farmacji klinicznej, prof. dr hab. n. farm., związany zawodowo z Poznańskim Wydziałem Farmaceutycznym, początkowo nauczyciel akademicki w Zakładzie Farmacji Stosowanej, a następnie kierownik Katedry Farmacji Klinicznej. Autor bądź współautor wielu prac naukowych. Zasłużony działacz Oddziału Poznańskiego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1995 r.

Kazimierz Monikowski · (1890–1978), farmaceuta, profesor bromatologii, długoletni kierownik Katedry i Zakładu Nauki o Środkach Spożywczych AM w Łodzi. Autor wielu prac naukowych i podręczników. Zasłużony działacz Oddziału Łódzkiego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Dionizy Moska · Farmaceuta, specjalista z zakresu farmacji aptecznej, zainteresowany problematyką historii farmacji i medycyny, socjologii i etyki oraz oświaty zdrowotnej, prof. dr hab. n. farm. Wieloletni pracownik aptek, kierownik Katedry i Zakładu Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, współorganizator reaktywowanych izb aptekarskich i pierwszy prezes Izby Aptekarskiej w Katowicach, aktywny członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i jego Członek Honorowy od 1998 r.

Stanisław Mucha · Farmaceuta, mgr farmacji, specjalista w zakresie farmacji aptecznej, przez cały okres pracy zawodowej związany z apteką szpitalną Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi, aktywny członek Oddziału PTFarm w Łodzi oraz innych stowarzyszeń. Członek Honorowy PTFarm od 2013 r.

Jan Muszyński · (1884–1957), farmaceuta, profesor farmakognozji i uprawy roślin leczniczych na Uniwersytecie Wileńskim, twórca i organizator Wydziału Farmaceutycznego UŁ i jego wieloletni dziekan. Wydał drukiem ponad 300 prac naukowych i popularnych oraz podręczników, głównie o tematyce farmakognostycznej oraz historycznej. Wielki popularyzator ziołolecznictwa. Pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (1947–1952). Członek Honorowy PTFarm od 1952 r.

Michał Nabrzyski · (1928–2008), farmaceuta, specjalista z zakresu bromatologii, prof. dr n. farm., wieloletni pracownik Katedry i Zakładu Bromatologii Akademii Medycznej w Gdańsku, członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Przewodniczący Oddziału PTFarm w Gdańsku, członek ZG PTFarm oraz Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Henryk Nerlo · (1914–1989), farmaceuta, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej AM w Lublinie oraz dziekan Wydziału Farmaceutycznego tej uczelni. Autor prac z zakresu farmacji stosowanej. Prezes i zasłużony działacz Oddziału Lubelskiego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1983 r.

Maria Elżbieta Niemyjska  · Farmaceutka, dr n. farm. Członek Honorowy od 2017 r.

Franciszek Nowak · (1901–1983), farmaceuta, dr n. farm., historyk farmacji, znany działacz zawodowy i społeczny, badacz dziejów Śląska i autor wielu prac z zakresu dziejów aptekarstwa śląskiego. Zasłużony działacz Oddziału Katowickiego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1980 r.

Krystyna Olczyk · Specjalistka w zakresie chemii klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej, prof. dr habb n. med., kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prodziekan i dziekan wydziału farmaceutycznego oraz prorektor ds. szkolenia podyplomowego tej uczelni, zwiazana z działalnością na rzecz farmacji regionu ślaskiego, członek towarzystw naukowych, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego od 2013 r. Członek Honorowy PTFArm od 2013 r.

Zenon Olszewski · (1908–1998), farmaceuta, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej AM we Wrocławiu, dziekan Wydziału Farmaceutycznego tej uczelni. Organizator szkolenia podyplomowego na Dolnym Śląsku, autor ponad 120 prac, skryptów i podręczników dla studentów i techników farmaceutycznych. Zasłużony działacz Oddziału Wrocławskiego oraz Zarządu Głównego PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1983 r.

Jan Pachecka · Farmaceuta, prof. dr hab. n. farm., specjalista w zakresie biochemii, chemii klinicznej oraz metabolizmu leków, kierownik Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekan i dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM, prorektor ds. nauki i rozwoju kadr, przewodniczący Komisji Farmakopei Polskiej w latach 2004–2011, wieloletni i zasłużony działacz PTFarm, prezes oddziału PTFarm w Warszawie w latach 1986–1992, wiceprezes Zarządu Głównego PTFarm w latach 1992–1995 i członek ZG PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 2004 r.

Kamila Pietkiewicz · Farmaceutka, specjalistka w zakresie farmacji aptecznej, mgr farm., zasłużony członek oddziału PTFarm oraz Sekcji Aptek Szpitalnych w Olsztynie. Członek Honorowy PTFarm od 2010 r.

Anna Pietura · (1924–2008), farmaceutka, specjalistka z zakresu farmacji aptecznej, dr n. farm., wieloletni nauczyciel akademicki w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej Akademii Medycznej w Warszawie. Autorka bądź współautorka wielu prac z farmacji stosowanej. Aktywny członek PTFarm, prezes Oddziału PTFarm w Warszawie w latach 1992–1995 i członek ZG PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 2004 r.

Janusz Pluta · Farmaceuta, specjalista z zakresu technologii postaci leku, prof. dr hab. n. farm., kierownik Katedry i Zakładu technologii Postaci Leku AM we Wrocławiu, wieloletni dziekan Wydziału Farmaceutycznego AM we Wrocławiu, kierownik Studium szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, zasłużony i aktywny członek oddziału PTFarm we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 2001–2021. Członek Honorowy PTFarm od 2010 r.

Anna Put · Farmaceutka, farmakolog, prof. dr hab., wieloletni kierownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, autorka wielu prac, promotor przewodów doktorskich i opiekun rozpraw habilitacyjnych. Wieloletni i zasłużony prezes Oddziału PTFarm w Szczecinie. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Stanisław Proń · (1892–1971), prawnik, wielce zasłużony historyk farmacji, dr, twórca Muzeum Farmacji w Krakowie, autor książki „Musaeum Poloniae Pharmaceuticum” oraz wielu prac poświęconych muzealnictwu farmaceutycznemu. Zasłużony dla zawodu farmaceutycznego. Członek Honorowy PTFarm od 1956 r.

Lech Przyborowski · Farmaceuta, specjalista z zakresu analizy i chemii leku, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Lublinie i dziekan Wydziału Farmaceutycznego tej uczelni. Autor bądź współautor wielu prac głównie z zakresu analizy leków. W latach 1958–1961 i 1985–1992 prezes Oddziału Lubelskiego PTFarm i jego zasłużony działacz. Członek Honorowy PTFarm od 1992 r.

Kazimierz Radecki ·  (1933–2017), farmaceuta, dr n. farm., w latach 1961–1982 związany w warszawskim Wydziałem Farmaceutycznym, założyciel i kierownik Samodzielnej Pracowni Organizacji i Ekonomiki Służb Farmaceutycznych, zasłużony działacz Zrzeszenia Studentów Polskich oraz Oddziału Warszawskiego PTFarm (twórca FZG "Farmpol" działającym przy tym oddziale), prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1975–1984, współtwórca Muzeum Farmacji w Warszawie. Członek Honorowy PTFarm od 2013 r.

Janina Rodzik · (1928–2001), farmaceutka, specjalista w zakresie farmacji aptecznej, inspektor farmaceutyczny, dyrektor PZF „Cefarm” oraz prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Bydgoszczy, współzałożyciel i prezes Oddziału PTFarm w Bydgoszczy, członek Zarządu Głównego PTFarm, przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1998 r.

Wojciech Roeske · (1916–2001), farmaceuta, historyk farmacji, prof. dr hab. n. farm. Wieloletni dyrektor Muzeum Farmacji AM w Krakowie, znawca historii zawodu, autor ponad 200 monografii, rozpraw, podręczników, biografii i prac poglądowych. Działacz Oddziału Krakowskiego i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Honorowy PTFarm od 1989 r.

Stefan Rostafiński · (1929–2014), farmaceuta, specjalista z zakresu analityki klinicznej, wieloletni pracownik laboratoriów białostockiej służby zdrowia, zainteresowany historią farmacji, etyką i deontologią farmaceutyczną, wieloletni prezes Oddziału PTFarm w Białymstoku, członek Zarządu Głównego i jego Prezydium. Członek Honorowy PTFarm od 1989 r.

Regina Skorupska-Olędzka · Farmaceutka, specjalista z zakresu jakości zdrowotnej żywności – bromatologii, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Akademii Medycznej w Warszawie, członek Komitetu Żywienia Człowieka oraz Komitetu Chemii Analitycznej PAN, przewodnicząca Zrzeszenia Towarzystw Medycznych, wieloletni wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Bromatologicznej PTFarm. Delegat PTFarm w EUFEPS. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Karol Sodolski · (1909–2001), farmaceuta, mgr farmacji, wieloletni pracownik aptek, a w latach 1960–1974 dyrektor Kieleckiego Zarządu Aptek. Organizator, a następnie w latach 1956–1976 przewodniczący Oddziału Kieleckiego PTFarm. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1995 r.

Anna Stabrawa · (1926–2012), mgr historii sztuki oraz filologii angielskiej, specjalizuje się w historii farmacji, wspólnie z dr. S. Proniem organizowała Muzeum Aptekarstwa Ziemi Krakowskiej, obecnie Muzeum Farmacji UJ, w którym jest zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty. Autorka wielu prac z zakresu muzealnictwa i historii farmacji. Aktywna działaczka Oddziału PTFarm w Krakowie. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Marianna Teresa Stefańczyk  ·  mgr farm. Członek Honorowy od 2021 r.

Jerzy Sykulski · (1922–2003), farmaceuta, specjalista z zakresu farmacji aptecznej, prof. dr hab. n. farm., początkowo pracował w Zakładzie Chemii Organicznej UŁ-AM, a od 1976 r. był kierownikiem Zakładu Farmacji Stosowanej AM w Łodzi. Autor bądź współautor wielu prac eksperymentalnych i popularnych. Zasłużony działacz i wieloletni prezes Oddziału Łódzkiego (1982–2001), a także członek ZG PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1995 r.

Władysław Szczepański · (1922–2009), farmaceuta, specjalista z zakresu farmacji aptecznej i zainteresowany problemami historii farmacji, dr hab. n. farm., wieloletni pracownik aptek oraz zarządów aptek w Częstochowie (z‑ca dyrektora) oraz w Olsztynie (dyrektor). Wieloletni przewodniczący/prezes oddziałów PTFarm w Częstochowie i Olsztynie (1973–1986, 1992–1995), członek ZG PTFarm, wieloletni przewodniczący Zespołu Sekcji Historii Farmacji i autor wielu prac historycznych. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Jerzy Szewczyński  · dr n. przyr. Członek Honorowy od 2017 r.

Józef Szymański (senior) · (1878–1961), farmaceuta, mgr farm., prezes Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, organizator pomocy dla ludności cywilnej w czasie działań wojennych i powstania warszawskiego. Inicjator odbudowy budynku Towarzystwa przy ul. Długiej 16. Współorganizator Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Honorowy PTFarm od 1956 r.

Edmund Szyszko (senior) · (1895–1981), farmaceuta, mgr farm., wybitny społecznik i działacz zawodowy, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej w latach 1946–1949, redaktor naczelny „Farmacji Polskiej” w latach 1948–1968. Inicjator odbudowy budynków Towarzystwa w Warszawie przy ul. Długiej 16. Współorganizator Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i wieloletni członek jego władz statutowych. Członek Honorowy PTFarm od 1967 r.

Janina Elwira Telejko · dr. n. farm. Członek Honorowy od 2021 r.

Zofia Tynecka · Farmaceutka, specjalista z zakresu mikrobiologii farmaceutycznej, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Zakładu Mikrobiologii Akademii Medycznej w Lublinie. Autorka wielu publikacji o tematyce mikrobiologicznej, członek wielu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w którym była aktywnym działaczem Oddziału w Lublinie. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Anna Wędzisz · Farmaceutka, specjalistka w zakresie bromatologii, prof. dr hab. n. farm., kierownik Zakładu Bromatologii AM (UM) w Łodzi, autorka wielu publikacji z oceny jakości zdrowotnej żywności, redaktor naczelny czasopisma "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", aktywny i zasłużony członek Oddziału PTFarm w Łodzi i jego wieloletni prezes. Członek Honorowy PTFarm od 2010 r.

Witold Wieniawski · Farmaceuta, specjalizował się w zagadnieniach dotyczących syntezy nowych leków, badania ich jakości i ustalania norm farmakopealnych, prof. dr hab. n. farm., sekretarz naukowy i z-ca dyrektora Instytutu Leków, pracownik Sekretariatu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przewodniczący Komisji Farmakopei Polskiej, członek Komisji Środków Odurzających ONZ. Aktywny członek, a następnie w latach 1989–1998 prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Tadeusz Wilczok· (1934–2015), biolog, prof. dr hab. n. farm., kierownik Zakładu Biochemii i Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Analityki Medycznej Śląskiej Akademii Medycznej. Czterokrotny dziekan Wydziału Farmaceutycznego i prorektor AM w Katowicach. Autor ponad 200 publikacji naukowych. Zasłużony działacz Oddziału Katowickiego PTFarm, organizator Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu. Członek Honorowy PTFarm od 1995 r.

Władysław Wiśniewski · (1901–1970) farmaceuta, prof. dr hab. n. farm., wieloletni kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej AM w Warszawie. Wykładowca tajnych studiów farmaceutycznych. Autor wielu publikacji z zakresu farmacji stosowanej. W latach 1956–1970 prezes Oddziału Warszawskiego PTFarm i jego zasłużony działacz. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Zdzisław Wojsa · (1922–2016), mgr farm., początkowo pracował w Katedrze Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu im. M. Skłodowskiej w Lublinie, a następnie jako główny technolog, z-ca dyrektora i dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Zielarskiego „Herbapol”. Wielce zasłużony działacz Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, jego wiceprezes oraz wieloletni pełnomocnik ds. administracyjnych. Członek Honorowy PTFarm od 1995 r.

Zenon Wolniak  ·  Farmaceuta, mgr farm. Członek Honorowy od 2017 r.

Zofia Zachwieja · Farmaceutka, specjalistka z zakresu wpływu żywności i żywienia na zdrowie człowieka – bromatologii, prof. dr hab. n. farm., kierownik Zakładu Bromatologii CM UJ. Autorka wielu publikacji z tej tematyki, członek kilku towarzystw naukowych oraz komitetów i komisji PAN. Aktywny członek Oddziału PTFarm w Krakowie, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XVII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Honorowy PTFarm od 2007 r.

Marianna Zając ·  (1929–2009), farmaceutka, specjalistka z zakresu chemii leków. prof. dr hab. n. farm., kierownik  Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej AM (UM) w Poznaniu, uczestniczyła w opracowaniu kolejnych wydań "Farmakopei Polskiej", autorka wielu publikacji i opracowań podręcznikowych z zakresu chemii leków, w tym analizy i trwałosci leków. Członek Honorowy PTFarm od 2013 r.

Wit Zdankowski · (1878–1964), farmaceuta. Wieloletni pracownik Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz nestor przemysłu farmaceutycznego. Zasłużony działacz PTFarm i jego Członek Honorowy od 1956 r.

Alfred Zejc · (1929–2009), farmaceuta, specjalista z zakresu chemii i analizy leków oraz farmacji klinicznej, prof. dr hab. n. farm., kierownik Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej CM UJ, wieloletni dziekan Wydziału Farmaceutycznego oraz prorektor Akademii Medycznej w Krakowie. Członek Rady Naukowej przy ministrze zdrowia i opieki społecznej, członek CKK ds. Kadry Naukowej, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, członek KBN. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Barbara Anna Zielińska-Psuja  ·   prof. dr hab. Członek Honorowy od 2017 r.

 

ZAGRANICZNI CZŁONKOWIE HONOROWI

Michaił Aliuszyn · Farmaceuta, profesor, wieloletni prezes Wszechzwiązkowego Towarzystwa Farmaceutycznego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Członek Honorowy PTFarm od 1973 r.

Douve Breimer · Farmaceuta, profesor nauk farmaceutycznych na uniwersytecie w Leiden (Holandia), długoletni przewodniczący Rady Nauk Farmaceutycznych Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP). Członek Honorowy PTFarm od 1989 r.

Jozef Cizmarik · Farmaceuta, specjalista z zakresu farmakochemii, profesor dr, kierownik Katedry Farmakochemii Wydziału Farmacji Uniwersytetu J. A. Komenskiego w Bratysławie. Od 1985 roku przewodniczący Sekcji Terminologicznej Komisji ds. Farmakopei, prezes Apislavii – Środkowoeuropejskich Organizacji Pszczelarskich. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

René Fabre · Farmaceuta, specjalista z zakresu analityki i farmakognozji, profesor dr, wieloletni dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w Paryżu, członek Francuskiej Akademii Nauk. W latach 1947–1966 sekretarz generalny francuskiej Narodowej Akademii Farmacji. Autor licznych prac eksperymentalnych, podręczników i prac popularnych. Członek Honorowy PTFarm od 1960 r.

Jean Giroux · Farmaceuta, specjalista w zakresu farmakodynamiki i leków galenowych, profesor dr, dyrektor Narodowego Laboratorium Kontroli Leków w Montpellier. Doktor honoris causa uniwersytetów w Genewie i Barcelonie, członek wielu towarzystw i organizacji naukowych. Autor licznych prac eksperymentalnych, podręczników i prac popularnych. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Geörgy Kedvessy · Farmaceuta, specjalista z zakresu technologii postaci leków, profesor dr, kierownik Katedry Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Szeged, prezes Węgierskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek honorowy wielu towarzystw naukowych. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Iwan Aleksiejewicz Murawiew · Farmaceuta, specjalista z zakresu technologii leków, profesor dr, kierownik Katedry Technologii Leków i Preparatów Galenowych Instytutu Farmaceutycznego w Piatigorsku. Prezes Wszechzwiązkowego Naukowego Towarzystwa Farmaceutycznego ZSRR. Posiada też godność Zasłużonego Działacza Nauki RFSRR. Członek Honorowy PTFarm od 1973 r.

Karoly Nicolics · Farmaceuta, chemik, specjalista z zakresu analityki związków chemicznych, profesor dr, pracownik Instytutu Chemii Organicznej i Farmaceutycznej, a następnie Węgierskiego Instytutu Farmaceutycznego. Wykładowca na Wydziale Medycznym Uniwersytetu im. Semmelweisa w Budapeszcie. Wieloletni prezes Węgierskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Honorowy PTFarm od 1989 r.

Herbert Oelschlager · Farmaceuta, specjalista z zakresu chemii leków, profesor dr, dyrektor Instytutu Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Autor ponad 200 prac z zakresu syntezy nowych leków. Współpracuje ściśle z kilkoma polskimi wydziałami farmaceutycznymi. Członek Honorowy PTFarm od 1992 r.

Walter Poethke · Chemik, specjalista z zakresu chemii farmaceutycznej, profesor dr, kierownik Zakładu Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu w Jenie. Autor licznych prac z zakresu syntezy i analizy leków. Prezes Niemieckiego Towarzystwa Farmaceutycznego (byłej NRD) współpracujący z PTFarm. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Hans Joachim Richter · Farmaceuta, specjalista z zakresu analizy i chemii leków, profesor dr, dyrektor Instytutu Kontroli Leków w Berlinie (NRD), przewodniczący Komisji Farmakopei NRD, długoletni prezes Towarzystwa Farmaceutycznego NRD, autor znanych podręczników z zakresu ustawodawstwa farmaceutycznego. Członek Honorowy PTFarm od 1989 r.

Eduard Shellard · Farmaceuta, specjalista z zakresu związków naturalnych i chromatografii, profesor dr, kierownik Zakładu Farmakognozji Chelsea College of Science and Technology University of London. Wielki przyjaciel Polski i Polaków, popularyzator zagadnień farmacji polskiej i osiągnięć nauk farmaceutycznych w pismach angielskich. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Peter Speiser · Farmaceuta, specjalista z zakresu technologii leków, profesor dr, kierownik Zakładu Technologii Farmaceutycznej Politechniki w Zurichu (Szwajcaria), zainteresowany rozwojem i osiągnięciami nauk farmaceutycznych w Polsce. Członek Honorowy PTFarm od 1989 r.

Ernst Steinegger · Farmaceuta, specjalista z zakresu związków naturalnych profesor dr, kierownik Zakładu Farmakognozji Instytutu Farmaceutycznego Uniwersytetu w Bernie. Opublikował ponad 100 prac eksperymentalnych oraz znany podręcznik farmakognozji. Organizował pobyty polskich stypendystów w Szwajcarii. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Ionescu Stoian · Farmaceuta, specjalista z zakresu technologii postaci leku, profesor dr, dyrektor Instytutu Syntezy i Kontroli Leków Instytutu Medycznego w Bukareszcie. Prezes Rumuńskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Autor wielu prac z zakresu technologii postaci leku oraz kontroli ich jakości. Członek Honorowy PTFarm od 1973 r.

Joseph V. Swintosky · Farmaceuta, specjalista z zakresu kinetyki wchłaniania i wydalania leków oraz przygotowywania ich nowych postaci, prof. dr, dziekan Wydziału Farmacji College of Pharmacy, University of Kentucky, Lexington. Amerykanin polskiego pochodzenia utrzymujący ścisłe kontakty z krajem. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Trandafil Trandafiłow · Farmaceuta, specjalista z zakresu technologii postaci leków, profesor dr, kierownik Katedry Technologii Aptecznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu w Sofii. Autor przeszło 120 prac z zakresu farmacji aptecznej. Prezes Bułgarskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Honorowy PTFarm od 1970 r.

Zoltan Vincze · Farmaceuta, specjalista z zakresu zarządzania i farmakoekonomii oraz farmacji klinicznej, profesor dr, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Medycznego Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie. Pierwszy prezydent Węgierskiej Izby Aptekarskiej, prezydent Węgierskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, wiceprezes Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP), współzałożyciel i wiceprezes EuroPharm Forum. Członek Honorowy PTFarm od 2001 r.

Ladislav Zathurecki · Farmaceuta, specjalista z zakresu farmacji stosowanej i biofarmacji, doc. dr, twórca pierwszej w Słowacji Katedry Farmacji Galenowej, a od 1957 r. kierownik Zakładu Farmakologii Eksperymentalnej Słowackiej Akademii Nauk, członek Rady Nauk Farmaceutycznych FIP. Współpracował z polskimi ośrodkami naukowymi. Członek Honorowy PTFarm od 1973 r.