KONFERENCJE

XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

W dniach 22-24 września 2021 r. odbędzie się w formule on-line XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, pod hasłem „Salus aegroti suprema lex”. Zjazd połączony będzie z obchodami 75-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Organizatorami Zjazdu są Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Lublinie oraz Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Najważniejsze daty
Początek konferencji 22 września 2021
Koniec konferencji 24 września 2021