SPRZEDAŻ WYDAWNICTW

Wydawnictwa książkowe


Urzędowy Wykaz produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Stan na 1 stycznia 2017 r.

Cena - odbiór na miejscu: 281,40 zł. Cena - plus koszty wysyłki: 307,40 zł.

Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Cena - odbiór na miejscu: 73,50 zł. Cena - plus koszty wysyłki: 90,00 zł.

Czasopisma


Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Cena prenumeraty rocznej: 213,84 zł. Cena za numer: 35,00 zł.

Bromatologia I Chemia Toksykologiczna

Cena prenumeraty rocznej: 100,80 zł. Cena za numer: 25,20 zł.

Farmacja Polska

Cena prenumeraty rocznej: 252,72 zł. Cena za numer: 21,06 zł.

Almanach

Cena prenumeraty rocznej: 190,08 zł. Cena za numer: 47,52 zł.

Almanach - numer specjalny/lipiec 2007

Cena za numer: 44,00 zł.

Almanach Specjalny Biocydy 2007

Cena - odbiór na miejscu: 139,00 zł. Cena - plus koszty wysyłki: 139,00 zł.

Almanach 4/2009 Numer Specjalny: Produkty Lecznicze Roślinne

Cena za numer: 79,00 zł. Cena - odbiór na miejscu: 79,00 zł. Cena - plus koszty wysyłki: 79,00 zł.