SPRZEDAŻ WYDAWNICTW

Wydawnictwa książkowe


Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Cena - odbiór na miejscu: 108,00 zł. Cena - plus koszty wysyłki: 128,00 zł.

Opieka farmaceutyczna w polskim systemie ochrony zdrowia. Leksykon podstawowych pojęć

Cena - odbiór na miejscu: 102,00 zł. Cena - plus koszty wysyłki: 122,00 zł.

Czasopisma


Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research

Cena prenumeraty rocznej: 297,00 zł. Cena za numer: 49,50 zł.

Farmacja Polska

Cena prenumeraty rocznej: 321,00 zł. Cena za numer: 26,75 zł.

Almanach - numer specjalny/lipiec 2007

Cena za numer: 44,00 zł.

Almanach Specjalny Biocydy 2007

Cena - odbiór na miejscu: 139,00 zł. Cena - plus koszty wysyłki: 139,00 zł.

Almanach 4/2009 Numer Specjalny: Produkty Lecznicze Roślinne

Cena za numer: 79,00 zł. Cena - odbiór na miejscu: 79,00 zł. Cena - plus koszty wysyłki: 79,00 zł.