HISTORIA ODDZIAŁU

Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, rozpoczął swoją działalność w 1947 r. Założycielem Oddziału i jego pierwszym Prezesem był mgr farm. A. Włosiński, właściciel Apteki przy ul. Siedmiu Kamienic 9 w Częstochowie. Kolejnymi Prezesami byli: dr n. farm. W. Szczepański, mgr farm. M. Zalewska, mgr farm. J. Bitner, mgr farm. T. Rząca oraz mgr farm. Z. Kowalewski. Obecnie funkcję Prezesa Oddziału pełni mgr farm. Przemyław Orlikowski. Oddział powstał z myślą o częstochowskich farmaceutach i od początku swojej działalności, stwarzał możliwości przedstawiania problemów społeczno-zawodowych dla farmaceutów oraz szukania dróg do ich rozwiązania.

Oddział jest twórcą i organizatorem wielu Konferencji szkoleniowo naukowych, wśród których, największym zainteresowaniem cieszą się od lat: Jurajska Wiosna Farmaceutów, organizowana z myślą o Farmaceutach pracujących w aptekach otwartych oraz Forum Wiedzy Farmaceutycznej, kierowana do farmaceutów pracująch w aptekach szpitalnych.

Od wielu lat, Częstochowski Oddział PolskiegoTowarzystwa Farmaceutycznego organizuje posiedzenia naukowe, skłaniające farmaceutów do spotkań, dyskusji oraz porusznia kwestii związanych ze sprawami zawodu, a ścisła współpraca z Częstochowską Izbą Aptekarską oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetów Medycznych, daje możliwości organizowania szkoleń podyplomowych oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe farmaceutów.