KONFERENCJE

XXIX Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Katedra i Zakład Bromatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają na XXIX Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne, które odbędzie się w Poznaniu w dniach 20–21 czerwca 2023 r. tematem przewodnim konferencji będzie „Żywność i żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych”.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu na stronie www.bromatologia2023.bok-ump.pl

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXIX Ogólnopolskim Sympozjum Bromatologicznym, które odbędzie się w dniach 20–21 czerwca 2023 r. w Poznaniu. Poprzednie spotkanie – zorganizowane w roku 2019 odbywało się pod hasłem „Żywność i żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych”. Było to ostatnie spotkanie zorganizowane na „tradycyjnych zasadach „face to face”. Kolejne sympozjum bromatologiczne, zorganizowane przez ośrodek gdański w roku 2020, z uwagi na sytuację epidemiologiczną zostało przygotowane z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu.

Tym razem chcielibyśmy powrócić do tradycyjnej formy i zaproponować Państwu udział w posiedzeniu naukowym, którego myślą przewodnią byłaby wiedza o żywności i żywieniu jako element strategii walki w obliczu zagrożeń związanych z postępem cywilizacyjnym. Szczególny nacisk chcielibyśmy położyć na aspekty kliniczne i epidemiologiczne, w tym związane z pandemią SARS-CoV-2.

Oczywiście, jak zawsze sympozja bromatologiczne mają charakter interdyscyplinarny, a zatem tematyka będzie obejmować szeroko pojętą problematykę roli żywności i żywienia w zachowaniu zdrowia społeczeństwa.

Liczymy na zainteresowanie Państwa powyższym Sympozjum.

Jeszcze raz gorąco zapraszam

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr hab. n. med. Sławomira Drzymała-Czyż

Najważniejsze daty
Początek konferencji 20 czerwca 2023
Koniec konferencji 21 czerwca 2023