STANOWISKO

Uwagi do projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych
27 sierpnia 2021

Aby zapoznać się ze szczegółami stanowiska pobierz plik PDF