STANOWISKO

W sprawie finansowania syntezy substancji czynnych w Polsce ramach Krajowego Planu Odbudowy
21 stycznia 2022

Sygnatariusze listu skierowanego do ministra funduszy i polityki regionalnej, reprezentujący środowiska chemiczne i farmaceutyczne, akademickie i przemysłowe stoją na stanowisku, że przesunięcie wszystkich środków na syntezę substancji czynnych do części pożyczkowej utrudni i w znaczymy stopniu ograniczy realizację celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa lekowego kraju i suwerenności Europy w dostępie do substancji farmaceutycznych i gotowych leków na wypadek kolejnych kryzysów i apelują o przeniesienie tych środków oraz środków na inne formy wsparcia przemysłu farmaceutycznego do części grantowej lub stworzenie, w porozumieniu z krajowymi producentami, systemu hybrydowego, który zapewni efektywną realizację celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa lekowego Polski.

List do ministra do pobrania