STANOWISKO

Poparcie przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne stanowiska Zespołu ds. Definiowania Innowacji w Przemyśle Farmaceutycznym
27 stycznia 2022

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne popiera stanowisko Zespołu ds. Definiowana Innowacji w Przemyśle Farmaceutycznym przy Konsultancie Krajowym ds. Farmacji Przemysłowej w zakresie sposobu oceny innowacyjności projektów krajowego sektora farmaceutycznego.

Stanowisko Zespołu ds. Definiowana Innowacji w Przemyśle Farmaceutycznym przy Konsultancie Krajowym ds. Farmacji Przemysłowej - plik do pobrania

Poparcie stanowiska przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne - plik do pobrania