STANOWISKO

Uwagi Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
30 listopada 2022

Aby zapoznać się ze szczegółami stanowiska pobierz plik PDF