PATRONAT

Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie
5 listopada 2021

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne objęło patronatem ogólnopolski program Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” . Celem programu jest spopularyzowanie żywienia klinicznego, które jest kluczowe w poprawie stanu odżywienia pacjentów. Prawidłowo prowadzona terapia u chorych z rozpoznanym ryzykiem niedożywienia ułatwia walkę z chorobą, zmniejsza liczbę powikłań oraz śmiertelność.