PATRONAT

Kolalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali
5 maja 2022

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne objęło patronatem program certyfikacji, "Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent", zainicjowany przez Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której misją jest promowanie wykorzystania bezpiecznego sprzętu w szpitalach oraz zachęcenie do wdrażania wytycznych i procedur zapobiegających narażeniu pracowników ochrony zdrowia i pacjentów na zdarzenia niepożądane, ekspozycję na materiał biologiczny oraz zakłucia i zranienia.

Kolację na rzecz Bezpieczeństwa Szpitaliwspółtworzą współtworzą m.in. Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Stowarzyszenie Epidemiologii Szpitalnej.

Działania Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali skupiają się wokół:

  • wypracowania katalogu dobrych praktyk w tym m.in. deklaracji „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”,
  • realizacji programu certyfikacji „Bezpieczny szpital, bezpieczny pacjent”,
  • edukowania personelu medycznego w zakresie użytkowania bezpiecznego sprzętu,
  • zachęcania i mobilizowania szpitali do dbałości o poprawę jakości ochrony zdrowia w codziennej pracy personelu medycznego, co bezpośrednio przekłada się na efektywność procesu leczenia pacjenta.