AKTUALNOŚĆ

"Farmacja Polska" na liście czasopism punktowanych MNiSW
30 września 2019

"Farmacja Polska" znalazła się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i za 2019 r. przyznano jej 20 punktów.