AKTUALNOŚĆ

Konferencja 12th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology
3 lutego 2020

Koleżanki i Koledzy,

W dniach 23-26 marca 2020 r. planowana jest kolejna międzynarodowa konferencja 12th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, która odbędzie się tym razem w Wiedniu.

Od kilku lat konferencja ta jest organizowana we współpracy Towarzystw Naukowych International Association for Pharmaceutical Technology (APV), Associacion de Pharmacie Galeniqe Industriele (APGI), Associacione Docenti e Ricercatori di Technologie e Legislazione Farmaceutiche (ADRITELF) oraz innych europejskich towarzystw, m.in. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Konferencje te cieszą się coraz większą popularnością, czego wymiernym dowodem jest wzrost liczby uczestników do ponad 1300 osób. To zainteresowanie wynika z faktu udziału przedstawicieli środowisk akademickich oraz przemysłu farmaceutycznego, co stwarza możliwość wymiany doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

W programie konferencji uwzględniono 4 równoległe sesje:

  • 2 sesje dotyczące problematyki związanej z aspektami przemysłowymi,
  • 2 sesje uwzględniające krótkie prezentacje z szerokiego zakresu zagadnień dotyczących nowoczesnej problematyki badawczej.

Oferta programowa uwzględnia również prezentacje wyników badań przez młodych naukowców.

Zapraszam więc do udziału w konferencji w imieniu jej organizatorów. Informacje dostępne są pod adresem:

www.worldmeeting.org

Do miłego zobaczenia w Wiedniu!

prof. dr hab. Renata Jachowicz

Przedstawiciel PTFarm
Member of International Advisory
Board 12th World Meeting PBP