AKTUALNOŚĆ

REKOMENDACJE ZDROWOTNE FIP; EPIDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2; Informacje i tymczasowe wytyczne dla farmaceutów i pracowników aptek w jęz. polskim
11 marca 2020

W porozumieniu z Międzynarodową Federacją Farmaceutyczną (FIP), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, jako członek tej organizacji, podjęło się tłumaczenia przewodnika, opracowanego przez grupę ekspertów FIP w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19. Przewodnik zawiera usystematyzowane i najważniejsze informacje dla farmaceutów i pracowników aptek.

Link do strony FIP: https://www.fip.org/coronavirus

 

Pliki do pobrania dokumentu FIP przetłumaczonego na jęz. polski – poniżej.

Rekomendacje zdrowotne FIP dla farm aceutów i pracowników aptek

Skrócony opis informowania pacjentów o postępowaniu w zwązku z koronawirusem