AKTUALNOŚĆ

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów dotyczący wsparcia syntezy substancji czynnych w Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy
15 kwietnia 2021

Dziekani wydziałów farmaceutycznych, dziekani wydziałów chemicznych, rektorzy, izby gospodarcze (PZPPF, Polfarmed, PIPC), Krajowy Konsultant w dziedzinie Farmacji Przemysłowej oraz przedstawiciele Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN apelują w otwartym liście do Prezesa Rady Ministrów o wsparcie syntezy substancji czynnych w Polsce dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Pod listem, postulującym budowę systemu wspierającego rozwój syntezy substancji czynnych i substratów do ich produkcji w Polsce, a także oceny ich aktywności biologicznej, podpisali się przedstawiciele środowisk: chemicznego, farmaceutycznego, akademickiego i przemysłu, którzy uważają, że 0,8% części bezzwrotnej KPO przeznaczone na syntezę substancji czynnych oraz inne formy wsparcia przemysłu farmaceutycznego jest nieadekwatne w stosunku do społecznej wagi problemu oraz potrzeb integracji przemysłu farmaceutycznego i chemicznego z ekonomią opartą o odnawialne źródła energii i materiałów. Polska powinna mocno zaangażować się w działania służące odbudowie syntezy farmaceutycznej w Europie, zgodnie ze Strategią Farmaceutyczną dla Europy.
Treść listu znajdziecie Państwo w poniższym załączniku

List otwarty

Autor: Hanna Plata