AKTUALNOŚĆ

13th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology
4 lutego 2022

Konferencja 13th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology odbędzie się dniach 28-31 marca 2022 r. w Rotterdamie.

Koleżanki i Koledzy,

w dniach 28-31 marca 2022 r. planowana jest kolejna międzynarodowa konferencja 13th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, która odbędzie się tym razem w Rotterdamie.

 Od kilku lat konferencja ta jest organizowana we współpracy towarzystw naukowych International Association for Pharmaceutical Technology (APV), Associacion de Pharmacie Galeniqe Industriele (APGI), Associacione Docenti e Ricercatori di Technologie e Legislazione Farmaceutiche (ADRITELF) oraz innych europejskich towarzystw, m.in. Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Konferencje te cieszą się dużą popularnością, czego dowodem jest liczba uczestników - od 1000 do ponad 1300 osób. To zainteresowanie wynika z faktu udziału przedstawicieli środowisk akademickich oraz przemysłu farmaceutycznego, co stwarza możliwość wymiany doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

 W ubiegłorocznej konferencji, po raz pierwszy organizowanej wirtualnie z powodu pandemii, uczestniczyło 1000 osób. Swoje doświadczenia badawcze prezentowało 38 zaproszonych wykładowców. W programie konferencji były także 82 ustne prezentacje oraz 600 prezentacji posterowych.

 W programie przyszłorocznej konferencji uwzględniono, jak zwykle, 4 równoległe sesje:

  • 2 sesje dotyczące problematyki związanej z aspektami przemysłowymi,
  • 2 sesje uwzględniające krótkie prezentacje z szerokiego zakresu zagadnień dotyczących nowoczesnej problematyki badawczej.

Oferta programowa uwzględnia również prezentacje najnowszych wyników badań przez młodych naukowców.

Zapraszam więc do udziału w konferencji w imieniu jej organizatorów. Informacje dostępne są pod adresem:  www.worldmeeting.org

Do miłego zobaczenia w Rotterdamie!

 

prof. dr hab. Renata Jachowicz

Przedstawiciel PTFarm
Member of International Advisory
Kraków, 15 IX 2021 r. Board 13th World Meeting PBP

Informacje na temat spotkania - plik do pobrania
 
Miejsce wydarzenia: Rotterdam
Data wydarzenia: 28-31 marca 2022 r.
Autor: Hanna Plata