AKTUALNOŚĆ

1. Ogólnopolskie Forum Młodych
24 stycznia 2023

Konferencja naukowa - 1. Ogólnopolskie Forum Młodych. organizowana przez Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Lubelskiego i Lubelską Okręgową Izbą Aptekarską, odbędzie się 2 marca 2023 r. w formule on-line.

Temat przewodni konferencji – „Aktualne kierunki badań w naukach farmaceutycznych – FORUM MŁODYCH 2023”.

Konferencja, poświęcona badaniom prowadzonym przez młodych adeptów nauki, skierowana jest do młodych naukowców – studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni i instytutów zajmujących się badaniami w obszarze farmacji i nauk pośrednich.

Wszystkie wystąpienia odbędą miały formę ustnych prezentacji;  czas trwania wystąpienia 10 min.

Termin zgłoszeń abstraktów  – do 20 lutego 2023 r. na adres: e.poleszak@ptfarm.pl

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Uczestnicy będą mogli uzyskać 2 punkty edukacyjne.

 

1. Ogólnopolskie Forum Młodych zostało objęte patronatem honorowym przez J.M. Rektora UM w Lublinie prof. dr. hab. Wojciecha Załuskę.

 
Autor: Hanna Plata
Data wydarzenia: 2 marca 2023 r.
Miejsce wydarzenia: on-line