AKTUALNOŚĆ

14th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology
23 października 2023

Konferencja 14th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology odbędzie się dniach 18-21 marca 2024 r. w Wiedniu.

Koleżanki i Koledzy,

pragnę przypomnieć o kolejnej międzynarodowej konferencji 14th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, która odbędzie się w Wiedniu w dniach 18-21 marca 2024 r. Konferencja ta wpisała się już na stałe w cykl wspólnych spotkań przedstawicieli środowisk naukowych oraz przemysłu, co stwarza możliwość wymiany doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

Głównym organizatorem są od wielu lat towarzystwa naukowe: International Association for Pharmaceutical Technology (APV), Association de Pharmacie Galénique Industrielle (APGI), Associazione Docenti Ricercatori Italiani di Tecnologie e Legislazione Farmaceutiche Dipartimento di Farmacia (ADRITELF), a współorganizatorami 10 innych europejskich towarzystw, m.in. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Konferencje te cieszą się nieustanną popularnością, o czym świadczy m.in. frekwencja uczestników (od 1000 do ponad 1300 osób).

 W programie przyszłorocznej konferencji uwzględniono, jak zwykle, 4 równoległe sesje:

  • 2 sesje dotyczące problematyki związanej z aspektami przemysłowymi, 
  • 2 sesje uwzględniające krótkie prezentacje z szerokiego zakresu zagadnień dotyczących nowoczesnej problematyki badawczej.

Zapraszam więc do udziału w konferencji w imieniu jej organizatorów.Termin składania abstraktów mija 15 listopada br. Informacje dostępne są pod adresem:  www.worldmeeting.org

 

Do miłego zobaczenia w Wiedniu!

prof. dr hab. Renata Jachowicz

Przedstawiciel PTFarm

Member of International Advisory Board 13th World Meeting PBP

 

Kraków, 6 listopada 2021 r.

 

Informacje dotyczące spotkania - plik do pobrania

 

Data wydarzenia: 18-21 marca 2024 r. r.
Miejsce wydarzenia: Wiedeń
Autor: Hanna Plata