KONFERENCJE

Forum Farmacji Przemysłowej

Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz patronatem honorowym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zapraszamy

Więcej informacji na stronie https://farmacjaprzemyslowa.com.pl/projekty/forum-farmacji-przemyslowej/283

Najważniejsze daty
Początek konferencji 25 maja 2022
Koniec konferencji 27 maja 2022