KONFERENCJE

XXIV Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji Onkologicznej

Rada programowa / Komitet organizacyjny

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni
dr Wioletta Kaliszan
dr Artur Owczarek
mgr farm. Marcin Bochniarz
mgr farm. Marcin Bicz
mgr farm. Anna Łohynowicz
mgr farm. Witold Jucha

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Hanna Plata
Ewa Jankowska