HISTORIA ODDZIAŁU

Według źródeł dostępnych zarządowi Oddział PTFarm w Opolu powstał w latach 1957-58, liczył początkowo 40 członków z uwagi na szczupłość kadry farmaceutycznej na naszym terenie i działał wspólnie z Sekcją Farmaceutyczną Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia. Pierwszym prezesem był mgr Edward Rudy następnymi: mgr Andrzej Niedźwiedzki, mgr Stanisław Żarecki, mgr Jerzy Nowak, dr nauk farm. Andrzej Łyczko i obecnie mgr lrena Sikora.

Od 1961 r. datuje się ożywiona działalność naszego Oddziału. Organizowane były i są obecnie zebrania naukowe, w czasie których referaty wygłaszają naukowcy z Akademii Medycznych z Wrocławia, Krakowa, Katowic, Poznania, Warszawy. W ramach opolskiego Oddziału PTFarm w latach 60-tych działała Sekcja Aptek Szpitalnych, Sekcja Aptek Otwartych, Sekcja Historyczna oraz koła terenowe w Nysie, Raciborzu i Kędzierzynie. Wszystkie Sekcje wykazują ożywioną działalność naukowo-referatową.
 
Z inicjatywy Sekcji Historycznej 15.04.1972 r została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci mgr Konrada Chabryki w aptece w Ujeździe Śląskim. Sekcja Historyczna nawiązała kontakt z Muzeum Farmacji w Krakowie, do którego przekazała w 1974 r. cenne naczynia apteczne zebrane z aptek województwa opolskiego.
Działalność Sekcji Aptek Szpitalnych koncentrowała się w zakresie referatowo - specjalizacyjnym. Organizowano kwartalne zebrania naukowe, na których wygłaszano prace poglądowe magistrów farmacji ubiegających się o specjalizację z farmacji aptecznej. Członkowie sekcji brali udział w krajowych konferencjach naukowo - szkoleniowych. W 1989 r. włączono Sekcję Aptek Szpitalnych do ogólnej działalności statutowej Oddziału.
 
W celu podnoszenia naukowego i fachowego poziomu farmaceutów oraz propagowania postępów nauki Sekcja Aptek Otwartych organizowała konferencje naukowe. Przykładem może być 111 Konferencja Farmacji Opolskiej, która odbyła się 21.04.1980 r. w Pokrzywnej a tematem była "Rola farmaceuty w aptece przyszłości". Referaty wygłosili naukowcy z kraju i zagranicy m.in. prof. dr hab. Leszek Krówczyński, doc. dr hab. Jerzy Sykulski, dr farm. Krzysztof Wiśniewski (CSRS), dr farm. Jiżi Pokorny (CSRS), dr farm. Andrzej Łyczko. W maju 1984 roku w Opolu odbyła się IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Zespołu Sekcji Aptek Otwartych na której referaty wygłosili m.in. prof. dr hab. Leszek Krówczyński, prof. dr hab. Witold Wieniawski, prof. dr hab. Henryk Broda, doc. dr hab. Alfons Kubis, doc. dr hab. Jerzy Masiakowski, dr farm. Andrzej Łyczko. Organizowano również wycieczki do zakładów przemysłowych w Tarchominie, Kutnie, Jeleniej Górze, Warszawie celem zapoznania się z pracą przemysłu farmaceutycznego. Wyjazdy te były również okazją do wspólnych bytności w teatrach i operach. Zwiedzano także Muzeum Farmacji w Krakowie i oglądano zbiory mgr Dunin Borkowskiego w Krośniewicach. Utrzymywano również kontakty z ośrodkiem informacji naukowej POLFY i niektórymi firmami zagranicznymi. Oddział Opolski współpracuje m. in. z Oddziałami PTFarm we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Koszalinie.
 
Oddział Opolski brał udział w pracach Wydziału Nauk Medycznych Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członkowie Oddziału byli uczestnikami Zjazdów Naukowych organizowanych przez Zarząd Główny PTFarm, jak również innych ogólnokrajowych konferencjach i sympozjach naukowych PTFarm. Prace naszego Oddziału koncentrowały się także na redagowaniu własnego Biuletynu Informacyjnego w którym udokumentowano działalność Oddziału wraz z kołami terenowymi. Artykuły członków Oddziału ukazywały się w Farmacji Polskiej i biuletynach branżowych a w wydawanych przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie "Pamiętnikach Farmaceutów" ukazał się pamiętnik wieloletniego przewodniczącego Sekcji Historycznej naszego Oddziału mgr Eugeniusza Kruzy.
 
W okresie przekształcania farmacji z państwowej w prywatną Oddział podejmował wysiłek w celu wypełnienia luki organizacyjnej. Do czasu powstania lzb Aptekarskich (1991 r) zajmowano się problemami zawodowymi farmaceutów pracujących w aptekach. W zmienionych warunkach zawodowo prawnych Oddział intensywnie współpracuje z lzbą Aptekarską i Stowarzyszeniem Właścicieli Aptek Prywatnych Opolszczyzny. Przykładem może być m. in. współudział w redagowaniu Wiadomości Farmaceutycznych, których nieocenionym redaktorem naczelnym jest mgr Walter Pyka - aptekarz poeta, który wydał cztery zbiory wierszy. Jest on laureatem wielu nagród literackich. Jego credo to: w razie bólu - jeden wiersz.
 
Statutowa działalność naszego Oddziału w dużym stopniu była możliwa dzięki szczególnemu zaangażowaniu wieloletniego przewodniczącego śp. dr n. farm. Andrzeja Łyczki, który był rzetelnym fachowcem, autorem kilkunastu prac naukowych oraz dwóch zatwierdzonych projektów racjonalizatorskich dotyczących produkcji płynów infuzyjnych. Jego przedsiębiorczość, duże umiejętności organizacyjne, wysoka kultura osobista zjednywały mu szacunek zarówno u przełożonych, jak i koleżanek i kolegów.
Mając na uwadze statutowe cele PTFarm Oddział w Opolu zamierza aktywnie uczestniczyć w ich realizacji.
 
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:
 • mgr Janina Bugajska (1986)
 
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi:
 • dr Andrzej Łyczko (1986)
 • mgr Tadeusz Kłuskiewicz (1988)
 
Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi:
 • mgr Aleksandra Burek (1989)
 
Odznaczeni Medalem im. I. Łukasiewicza:
 • mgr Eugeniusz Kruza (1972)
 • mgr Jadwiga Dega-Szymkiewicz (1975)
 • mgr Stanisław Lepiankiewicz (1979)
 • dr Andrzej Łyczko (1979)
 • mgr Irena Celarek (1980)
 • mgr Halina Kędzierska (1986)
 • mgr Aniela Paryna (1997)
 • mgr Eugeniusz Iwasieczko (1998)
 
Wyróżnieni Odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia:
 • dr Andrzej Łyczko (1964)
 • mgr Janina Bugajska (1984)
 • mgr Witold Jarząbek (1984)
 • mgr Józef Boryczka (1986)
 
Wyróżnieni Odznaką Zasłużony dla Opolszczyzny:
 • dr Andrzej Łyczko (1975)
 • prof. dr hab. Zenon Olszewski (1978)
 • mgr Marianna Gajda (1978)
 • mgr Janina Bugajska (1978)
 • mgr Eugeniusz Kruza (1978)
 • mgr Józef Boryczka (1979)
 • mgr Marianna Szyba (1984)
 • mgr Zofia Wirzeska (1984)
 • mgr Sonia Jankowiak (1984)
 • mgr Tadeusz Kłuskiewicz (1984)
 • mgr Stefania Koziar (1984)
 
Wyróżnieni Odznaką Za Zasługi Dla Miasta Opola:
 • dr Andrzej Łyczko (1979)
 • mgr Irena Celarek (1984)
 
Wyróżnieni dyplomem uznania za zasługi dla farmacji:
 • mgr Irena Sozańska (1975)
 • mgr Halina Kędzierska (1975)
 • mgr Irena Celarek (1975)